Konu:KAYSERİ MİLLETVEKİLİ MUSTAFA ELİTAŞ'IN SATAŞMA NEDENİYLE YAPTIĞI KONUŞMASI SIRASINDA CUMHURİYET HALK PARTİSİNE SATAŞMASI NEDENİYLE
Yasama Yılı:4
Birleşim:34
Tarih:17/12/2013


KAYSERİ MİLLETVEKİLİ MUSTAFA ELİTAŞ'IN SATAŞMA NEDENİYLE YAPTIĞI KONUŞMASI SIRASINDA CUMHURİYET HALK PARTİSİNE SATAŞMASI NEDENİYLE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın Elitaş'ın vermiş olduğu bilgiler doğru değil. Sayıştay, öteden beri, genel uygunluk bildirimini Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderir, göndermektedir, gönderecektir; bunda herhangi bir değişiklik yok. Sayıştayın göndermediği rapor, Sayın Maliye Bakanının söylediği gibi, biz 25 milyon harcama kaydını Sayıştaya verdik, Sayıştay bunları denetledi veya denetleyebilir, o denetim sonucuna göre düzenlenen rapordur. Bizim derdimiz budur.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Bu mu? Bu değil mi, bu değil mi?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Hem de Sayın Elitaş bir şey daha söylüyor, bakın...

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - "Bu değil mi?" diyorum.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Bakın, genel uygunluk bildirimi ayrı. Konuyu saptırmayın, o her sene geliyor, her sene geliyor.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Saptırmıyorum. Bu ne?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - 25 milyon harcama belgesini Sayıştay denetledi, raporunu göndermedi. İşte Adalet Bakanlığı raporu, 6 sayfa, son cümlesinde diyor ki: Bana, Adalet Bakanlığı gerekli mali tablo, bilanço, bilgi ve belgeleri vermediği için...

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - "Bilanço usulü" diyor. Mali tablo ne zaman çıktı?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - ...ben denetimi yapamadım.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Mali tablo ne zaman çıktı?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Sayın Bakanın açıklamasından o harcama belgelerini denetlediğini anlıyoruz. Mali tabloyu vermemiş olabilir, o ayrı bir denetim, o, mali tablo denetimidir, Harcama denetimi, uygunluk denetimidir; uygunluk denetimi raporları düzenlenmek zorundadır.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sayın Hamzaçebi, mali tablo ne zaman çıktı?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Sayın Elitaş bir şey daha söyledi, üçüncü bir şahıs gibi konuşuyor, diyor ki: "Sayıştay, durup dururken bilanço istedi kurumlardan." Sayın Elitaş, çıkardığınız kanunu hatırlamıyorsunuz. Durup dururken istemedi, bu Parlamentonun kabul ettiği 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu'yla 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca istedi. Keyfî olarak istemedi.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sayın Hamzaçebi, bu 2000 Genel Uygunluk Bildirimi ve işte, bu da 2012 Genel Uygunluk Bildirimi.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Hukuksuz bir şey yaptınız. Bir yönetmelikte... Sayın Maliye Bakanı, sizi de uyarıyorum. O yönetmelikte 2013-2014-2015 yıllarını konsolide olarak gönderirseniz suç işlemiş olursunuz.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Bilanço esasını kim istedi?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Lütfen... Maliye Bakanları suç işlemez. Bu yönetmeliği Sayıştayın çıkarmış olması sizi sorumluluktan kurtarmaz. Sizi hukuka uymaya davet ediyorum.

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)