Konu:MALİYE BAKANI MEHMET ŞİMŞEK'İN 506 SIRA SAYILI BÜTÇE KANUNU TASARISI İLE 507 SIRA SAYILI KESİN HESAP KANUNU TASARISI'NIN ON İKİNCİ TUR GÖRÜŞMELERİNDE HÜKÛMET ADINA YAPTIĞI KONUŞMASI SIRASINDA ŞAHSINA SATAŞMASI NEDENİYLE
Yasama Yılı:4
Birleşim:34
Tarih:17/12/2013


MALİYE BAKANI MEHMET ŞİMŞEK'İN 506 SIRA SAYILI BÜTÇE KANUNU TASARISI İLE 507 SIRA SAYILI KESİN HESAP KANUNU TASARISI'NIN ON İKİNCİ TUR GÖRÜŞMELERİNDE HÜKÛMET ADINA YAPTIĞI KONUŞMASI SIRASINDA ŞAHSINA SATAŞMASI NEDENİYLE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; biz ne zaman bir yolsuzluk konusunu, bir suistimal iddiasını gündeme getirsek, Hükûmetin yetkilileri çıkıp bir gizlilikten, bir devletin gizliliğinden, ticari sırdan bahsetmektedir.

Bakın, değerli milletvekilleri, Sayıştay bizim adımıza denetim yapıyor. Bizler, bütün bu Parlamento, gerektiğinde savaş kararı alabilen bir Parlamentoyuz. Şimdi, düşünün ki 3 tane bürokratın -Maliye Bakanlığında Uzlaşma Komisyonunda- her yıl, 1,5-2 katrilyon lira vergiyi ve cezasını haksız ve hukuksuz olarak sildiklerine yönelik çok ciddi bir iddia var ve Sayıştay bunu incelemek istiyor, Sayıştaya bilgiler vergi mahremiyeti dolayısıyla verilemiyor. Böyle bir mantık olabilir mi?

KADİR GÖKMEN ÖĞÜT (İstanbul) - Doğru mu, değil mi Sayın Bakan?

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) - Sayıştay inceleyemeyecek, vergi müfettişleri inceleyemeyecek, bütün bu ülkenin kaderini 3 tane bürokratın gizli kapaklı işlerine mi terk edeceğiz? Ki Sayıştayın böyle bir anayasal yetkisi var; Sayın Maliye Bakanı biliyor, bütün bürokratlar biliyor, hepimiz biliyoruz ama söyleyemiyoruz çünkü Maliye Bakanı bize farklısını söylüyor. Böyle bir şey yok. Sayıştayın, Anayasa'ya göre; Sayıştayın, teşkilat kanununa göre, her türlü gizli bilgiyi inceleme yetkisi var.

Bakın, burada, kamu bankalarıyla ilgili çok önemli yolsuzlukları dile getirdik. Sayın bakanlar çıktı "ticari sır" dedi, üstünü kapattı. Biz "Kamu bankasına hangi güvenlik şirketinden ihaleyle hizmet aldınız?" diyoruz, diyor ki "Bankacılık sırrı." "Nereden bilgisayar aldın? Nasıl ihale yaptın?" diyoruz, "Bankacılık sırrı." Ama ne oldu? Bakın, bugün, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli günlerinden biridir. Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli siyasal ve ekonomik kırılması yaşanmaktadır. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında yürütülen soruşturma buz dağının küçük bir kısmıdır değerli arkadaşlar. (CHP sıralarından alkışlar) Ama eğer Hükûmet şimdiye kadar muhalefeti dinleseydi, biz hepimiz görevimizi iyi yapıyor olsaydık, bugün 4 bakanın çocuğu belki tutuklanmayacaktı, belki önlemleri zamanında alacaktık. Eğer, bir yetim hakkı yenilmişse, denetim mekanizmalarıyla, önleyici kontrol mekanizmalarıyla engel olacaktık. Ama Hükûmetin sözcüleri, her zaman bu kürsüye çıkıp "yalan, iftira" diye belgeli iddialarımızın üstünü kapattılar. Ortaya çıkan yolsuzluklara "gizli bilgi" dediler, "ticari sır" dediler. Yani, düşünün ki bu ülkenin milletvekilleri dâhil herkesin en özel hayatı kasetlerle ortadayken -ki özel hayatın gizli olması gerekir- devlet karartılarak, devletin bütün gözleri kör edilerek, Sayıştay kör edilerek, teftiş kurulları kör edilerek bir sürü yolsuzluk işlendi. Bugün bunun ilk günü, cumhuriyet tarihinin ilk günü, umuyorum ki bu soruşturma vatana, millete hayırlı sonuçlarla nasiplenir.

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar)