Konu:MALİYE BAKANI MEHMET ŞİMŞEK'İN 506 SIRA SAYILI BÜTÇE KANUNU TASARISI İLE 507 SIRA SAYILI KESİN HESAP KANUNU TASARISI'NIN ON İKİNCİ TUR GÖRÜŞMELERİNDE HÜKÛMET ADINA YAPTIĞI KONUŞMASI SIRASINDA CHP GRUBUNA SATAŞMASI NEDENİYLE
Yasama Yılı:4
Birleşim:34
Tarih:17/12/2013


MALİYE BAKANI MEHMET ŞİMŞEK'İN 506 SIRA SAYILI BÜTÇE KANUNU TASARISI İLE 507 SIRA SAYILI KESİN HESAP KANUNU TASARISI'NIN ON İKİNCİ TUR GÖRÜŞMELERİNDE HÜKÛMET ADINA YAPTIĞI KONUŞMASI SIRASINDA CHP GRUBUNA SATAŞMASI NEDENİYLE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; önce şunu ifade etmek istiyorum: Hukuk İstanbul'da farklı, Diyarbakır'da farklı uygulanamaz, hukuk hepimiz içindir. (CHP ve BDP sıralarından alkışlar) Tutuklu milletvekillerinin yeri cezaevi değil, Türkiye Büyük Millet Meclisidir. Anayasa Mahkemesi vermiş olduğu bir kararla hukuku yüceltirken, mahkemelerin, vermiş olduğu kararlarla hukuku zedelemesi kabul edilemez. Ben hukukun uygulanmasını ve tutuklu tüm milletvekillerinin Türkiye Büyük Millet Meclisinde olmasını arzu ediyorum. Bu dileğimi ifade ettikten sonra konuya ilişkin görüşlerimi ifade etmek istiyorum.

Sayın Maliye Bakanı Sayıştay raporlarıyla ilgili bir bilgi verdiler. Sayın Bakan dediler ki: "Biz 25 milyon kaydı, harcama kaydını Sayıştaya verdik." Bu çok önemli bir bilgi, Sayın Bakana çok teşekkür ediyorum.

MALİYE BAKANI MEHMET ŞİMŞEK (Batman) - Sadece harcama değil yalnız.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Eğer 25 milyon harcama kaydı Sayıştaya verildiyse -ki Sayın Bakanın sözünü doğru kabul ediyorum, Sayın maliye bakanları daima doğruyu söylerler- bu kayıtlar Sayıştayda olduğu hâlde Sayıştay görevini yapmamış, Türkiye Büyük Millet Meclisine denetim bulgularını içeren raporu göndermemiştir. Sayın Bakan o konuda da bir görüş ifade etti ama işin Sayıştay tarafını kurtarmaya yönelik o ifadeler doğru değil.

Şimdi, Sayıştay Adalet Bakanlığı bütçesinin harcamalarını denetlemiştir -Adalet Bakanlığını örnek veriyorum- ama bu denetim sonucunda Sayıştayın Türkiye Büyük Millet Meclisine sunmuş olduğu rapor 6 sayfalık bir rapordur. Rapor şu, sayfa sayısı 6, sonuç bölümü sadece bir cümleden oluşuyor. Sayıştay diyor ki: "İlgili kurum bana gerekli mali tabloları, bilgileri, belgeleri vermediğinden ben denetim yapamadım. Bu nedenle görüş bildiremiyorum."

İDRİS BALUKEN (Bingöl) - Kim doğruyu söylüyor?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Sayıştay Türkiye Büyük Millet Meclisine doğru bilgi vermemiştir, Türkiye Büyük Millet Meclisini yanıltmıştır. Sayıştay Kanunu'nun 38'inci maddesi gayet açık. Sayıştay yaptığı düzenlilik denetimi ve performans denetimi sonucunda düzenlediği raporları önce ilgili kurumlara tebliğ eder, ilgili kurumlar cevaplarını verir. Bu cevaplardan uygun gördükleri olabilir, görmedikleri olabilir ama bunun sonucunda nihai bir metni, raporu Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderir. Mali tablolarla ilgili, kurum vermemiş olabilir ama harcama belgelerini verdi, Sayın Bakan öyle söylüyor. Harcama belgeleri sonucunda düzenlenen uygunluk denetimi raporu Türkiye Büyük Millet Meclisine gelmemiştir. Konu buradadır. Sayıştay görevini yapmamıştır, milletin bütçe hakkını parlamenterlerin kullanmasına engel olmuştur.

EMİN HALUK AYHAN (Denizli) - Kim yalan söylüyor?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Bu bütçe, bu nedenle denetim hakkını...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - ...elimizden aldığı için meşru bir bütçe değildir sayın milletvekilleri. (CHP sıralarından alkışlar)