Konu:ASKERLİK KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI
Yasama Yılı:2
Birleşim:109
Tarih:22/05/2012


ASKERLİK KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMER GENÇ (Tunceli) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Başkan, Tayyip Erdoğan'ın oğlu askere gitmedi, rapor aldı. Bu raporu tekrar bir kontrol etmeyi düşünüyor musunuz ve hangi hastalıktan rapor aldı? Bunu öğrenmek istiyorum. Biliyorum, Deniz Kuvvetlerinin bir hastanesinden almıştı.

İkincisi: 34 vatandaşımızı öldüren,,, emri veren Hükûmet. Başka bir yerde bir vatandaşın burnu kanasa normal sorumluluk sahibi bir hükûmet istifa eder. Siz 34 tane vatandaşımızı öldürmeye yönelik olarak emir veren Hükûmet olarak, sorumluluk alarak istifa etmeyi düşünüyor musunuz? Düşünmüyorsanız bu, vicdana sığar mı?

Teşekkür ederim.