Konu:Adıyaman Milletvekili Muhammed Murtaza Yetiş'in 506 Sıra Sayılı Bütçe Kanunu Tasarısı İle 507 Sıra Sayılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı'nın On İkinci Tur Görüşmelerinde Ak Parti Grubu Adına Yaptığı Konuşması Sırasında Cumhuriyet Halk Partisine Sataşması Nedeniyle
Yasama Yılı:4
Birleşim:34
Tarih:17/12/2013


ADIYAMAN MİLLETVEKİLİ MUHAMMED MURTAZA YETİŞ'İN 506 SIRA SAYILI BÜTÇE KANUNU TASARISI İLE 507 SIRA SAYILI KESİN HESAP KANUNU TASARISI'NIN ON İKİNCİ TUR GÖRÜŞMELERİNDE AK PARTİ GRUBU ADINA YAPTIĞI KONUŞMASI SIRASINDA CUMHURİYET HALK PARTİSİNE SATAŞMASI NEDENİYLE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüyorum ki Adalet ve Kalkınma Partisinin bazı milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisine başörtülü olarak gelen bazı kadın milletvekillerimiz nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisinden kendi kafalarında bekledikleri tepkiyi göremeyince hâlâ oralara giderek kendilerine göre bir senaryo yazıp bir şeyler çıkarmaya çalışıyorlar.

Ben şuradan açık ve net bir şekilde ifade ediyorum: Biz, kadınlarımızın başörtüsünü, onların özgürlüğü çerçevesinde ele alırız. İster inancı nedeniyle başörtüsünü kadınımız taksın isterse bir başka nedenle taksın, demokratik özgürlükçü bir devlete düşen görev, onun o kıyafetini özgürlükçü bir çerçevede ele almaktır, demokrat olmak bunu gerektirir ama sizler, burada konuşan sayın hatip, bunu özgürlükçü bir çerçevede ele almak yerine, mensup olunan siyasi geleneğin, siyasi anlayışın laiklik, sekülarite karşısında bir zaferi olarak alırsanız siz demokrat olamazsınız, bu anlayışa sahip olanlar demokrat olamazlar.

"Ergenekon'da yargılanan darbeciler" dedi. Çok üzüntü duyuyorum, Ergenekon'da hukuk katledilmektedir. Ergenekon'da katledilen hukuka Anayasa Mahkemesi "Dur." dedi. Anayasa Mahkemesinin demek ki hukuka uygun özgürlükçü bir anlayışla verdiği bu karara da siz karşısınız. Gezi'de özgürlükçü bir hareket vardı. Bu özgürlükçü hareketi bile anlayamayanlar, sandık yaklaşıyor, o sandıkta kalacaklardır.

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)