Konu:2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI İLE 2012 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESAP KANUNU TASARISI NEDENİYLE
Yasama Yılı:4
Birleşim:34
Tarih:17/12/2013


2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI İLE 2012 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESAP KANUNU TASARISI NEDENİYLE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AK PARTİ GRUBU ADINA EKREM ÇELEBİ (Ağrı) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; gelir bütçesi üzerinde AK PARTİ Grubu adına söz almış bulunmaktayım. Bu vesileyle yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum.

Değerli milletvekilleri, tüm dünyada, IMF başta olmak üzere, birçok kuruluşun Türkiye ekonomisiyle ilgili değerlendirmeler yaptığını hepimiz bilmekteyiz. Sizlere uluslararası kuruluşlar tarafından Türkiye'nin gerek ekonomik performansı gerek ihracat performansıyla ilgili olarak birkaç hususu aktarmak istiyorum: AK PARTİ hükûmetleri olarak yürütülen gelir politikalarının temel amaçları, vergi sisteminde etkinlik ve adaletin artırılması, kayıt dışı ekonomiyle mücadele, makroekonomik istikrarın korunması, yurt içi tasarrufların artırılması, istihdam, yatırım ve rekabetçiliğin artırılması, bölgesel ve sosyal gelişmişlik farklarının azaltılması, çevresel ve sosyal politikaların desteklenmesidir. Türkiye, on bir yıllık AK PARTİ Hükûmetleri döneminde, sadece 2002 yılına göre değil, sadece 2001 ekonomik krizine göre değil, önceki tüm hükûmetlere nazaran çok daha başarılı bir performans sergilemiş, yapılanlara katbekat fazlasını eklemiş, Türkiye'yi ilklerle, rekorlarla tanıştırmıştır.

Türkiye şu anda dünyada en çok döviz rezervi bulunan 20'nci ülke.

Değerli arkadaşlar, özellikle bir hususa dikkatinizi çekmek istiyorum. Bundan on bir yıl, on iki yıl, on beş yıl veya yirmi yıl öncesini düşünün. "IMF'den 500 milyon dolar gelecek." diye gazeteler manşet atardı. Türkiye'nin özellikle o dönemde bir şefi vardı, hepiniz benden çok daha iyi bilirsiniz, Carlo Cottarelli Türkiye'ye gelecek, Hazinemizi inceleyecek, mali politikalarımızı denetleyecek; ki, o da eğer başarılı bulursa 500 milyon dolar, 1 milyar dolar krediyi serbest bırakacak. Ertesi gün veya bir hafta süreyle Türkiye'deki bütün gazeteler manşet atardı. Şunu sizlere aktarmak istiyorum: On beş, yirmi yıl öncesi Türkiye'yi düşünün, bugünkü Türkiye'yi düşünün. Elinizi vicdanınıza koyun, aradaki farkı sizlerin insafına bırakıyorum. Özellikle yine o dönemde bizim Türkiye şefi neredeyse, inanın, bana göre veya Türkiye'deki insanlara göre de Cumhurbaşkanıyla veya Başbakanla neredeyse denk tanınan hâle gelen bir şahıstı.

Borç alan bir ülke durumundan, borç veren ve kredi açan bir ülke durumuna, kredi veren bir ülke konumuna geldik. Bunu bizim aziz ve necip milletimiz zaten takdir ediyor. Bunun sebebi de 3 dönemdir AK PARTİ yüzde 50 oyla tek başına iktidara geliyor.

Yine, kişi başına millî gelirde Avrupa'da 30'uncu sıradayız.

Merkez Bankasının rezervi dünyada rekor düzeyde, şu andaki rezervimiz yaklaşık olarak 135 milyarın üzerindedir.

Türkiye 2013 yılının 3'üncü çeyreğinde yüzde 4,4 düzeyinde büyürken AB Bölgesi yüzde 0,1 oranında büyümüştür. Tarihin oluşturmuş olduğu bu ekonomik makas özellikle AK PARTİ hükûmetleri döneminde daraltılmaya başlanmıştır. Bu, tabii, yüz yılı aşkın bir süre olduğu için bizim AK PARTİ hükûmetleri döneminde özellikle gayrisafi milli hasıladan ve üretime endeksli bir ekonomik bağlamla bu daha da daraltılmaya başlanmıştır. Yine, gayrisafi millî hasıla 230 milyar dolardan bugün itibarıyla 820 milyar dolar seviyesine çıkarılmıştır. Millî gelirimiz 3.500 dolardan 11 bin dolar seviyesine tekabül etmiştir.

Değerli milletvekilleri, konuşmam biraz uzun ama anladığım kadarıyla bu yetmiyor. Birkaç tane hususu ben sizlere arz etmek istiyorum.

2014 yılında 403 milyar 175 milyon TL bütçe gelir tahsil edilmesi öngörülmektedir. Bu bütçe geliri içinde ağırlıklı pay vergi gelirleriyle oluşturulmaktadır. Biz şimdiye kadar bu vergilerle neler yapmışız: Dev proje Marmaray, ilk Türk helikopteri ATAK helikopterinin uçması, ilk uydumuz Göktürk'te, ilk millî tankımız Altay'ın yürümesinde, millî gemimiz MİLGEM'de, hızlı trende, Boğaz'ın incisi olacak üçüncü köprüde -üçüncü boğaz köprüsünü yapan da Ağrılı bir iş adamımız biliyorsunuz- otoyollarda, duble yollarda, ilçe yollarında...

Sadece biz son iki yıl içerisinde Ağrı merkez ve köylerinde 362 kilometre sıcak asfalt yaptık.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

EKREM ÇELEBİ (Devamla) - Ağrı'da 2002 yılında 17 kilometre olan bölünmüş yol ağını 2013 yılında 301 kilometreye çıkardık. Ben bu konuda özellikle bize desteklerini esirgemeyen Sayın Başbakanımıza çok teşekkür ediyorum.

Ben bu vesileyle, 2014 yılı bütçesinin hayırlı uğurlu olmasını diler, hepinize saygılar arz ederim. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)