Konu:2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI İLE 2012 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESAP KANUNU TASARISI NEDENİYLE
Yasama Yılı:4
Birleşim:33
Tarih:16/12/2013


2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI İLE 2012 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESAP KANUNU TASARISI NEDENİYLE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AK PARTİ GRUBU ADINA HALİL MAZICIOĞLU (Gaziantep) - Sayın Başkanım, değerli milletvekili arkadaşlarım; 2014 yılı mali yılı bütçe kanunu tasarısı görüşmelerinin on birinci turunda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ilgili kuruluşu olarak faaliyet gösteren Türk Standartları Enstitüsü bütçesi üzerinde AK PARTİ Grubu adına söz almış bulunuyorum. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle, 2014 mali yılı bütçesinin hazırlanmasında emeği geçen başta Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'e, bakanlarımıza, bürokratlarına, Plan Bütçe Komisyonu Başkan ve üyelerine, tüm kamu bürokrasisine huzurlarınızda teşekkürlerimi sunmak istiyorum.

Değerli arkadaşlar, 1954 yılında sadece uluslararası standartların takibini yapmak üzere küçük bir birim olarak kurulan Türk Standartları Enstitüsü bugün Uluslararası Standardizasyon kuruşlarında aktif görevler üstlenen, yurt içinde ve yurt dışında yaygın teşkilatlanmasıyla göz dolduran ve iş dünyamızın ihtiyaç duyduğu tüm alanlarda test, muayene, bilgilendirme hizmetlerini verebilecek bir yapıya odaklanan bir kurum olarak karşımızdadır. Bugün TSE, ülke sanayisinin daha az maliyetle yüksek kalitede, uluslararası standartlara uygun mal ve hizmet üretmesinin anahtarı hâline gelmiş bir kurumdur. Sadece ulusal alanda değil, başta komşu ve çevre ülkeler olmak üzere uluslararası pazarlarda da aranan, tercih edilen, itibar gösterilen bir marka değerine kavuşmuştur.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün itibarıyla 10 ayrı yerleşkede uluslararası akreditasyona sahip 18 deney laboratuvarıyla sanayicilere hizmet veren enstitü, öz kaynaklarıyla yaklaşık 400 milyon liralık yeni laboratuvar yatırımı yapmayı planlamaktadır.

Bu laboratuvar yatırımlarının anlamı şudur: Sanayicilerimiz milyon dolarlar ödeyerek yurt dışında yaptırmak zorunda kaldıkları testleri artık Türkiye'mizde yaptırabilecekler. Böylece, hem millî kaynakların yabancı belgelendirme kuruluşlarına transferleri engellenmiş olacak hem de yerli üreticilerimiz zaman ve kaynak tasarrufu sağlayacaktır.

TSE'nin ülkemize prestij kazandıran adımlarından birisini de geçtiğimiz ay içerisinde Avrupa'nın kalite alanındaki lider kuruluşu Avrupa Kalite Teşkilatının aldığı kararda görüyoruz. Avrupa Kalite Teşkilatı, TSE'nin geliştirdiği kalite belgelendirme modelini üye ülkelerde uygulama kararı aldı. Böylece, Türkiye ilk kez Avrupa ülkelerine bir kalite belgelendirme modelini ihraç etmiş oldu. Bu ülkelerin yapacağı her belgelendirmeden TSE'nin belge başına ücret alması da söz konusu olacak.

Ülkemizde bugüne kadar üzerinde yeterince durulmayan, önemi anlaşılmayan ancak ülke ekonomileri için çok büyük önem taşıyan bir konu var, standardizasyon. OECD raporlarına göre, standartlar ve teknik düzenlemelerin dünya ticaretine etkisi yüzde 80'ler düzeyindedir. Dolayısıyla, standart ve teknik düzenlemelerin belirlenme sürecinde etkin olan ülkeler dünya ticaretine de yön veren ülkeler olmaktadır. Dünyadaki ekonomik savaşın bir standartlar savaşına dönüştüğü bilinciyle Türkiye'nin sadece standartlara uyum sağlayan ülke değil, standartları belirleyen ülke konumuna gelmesi yönünde atılan yeni adımlar sayesinde enstitünün, uluslararası ve bölgesel standardizasyon kuruluşlarının karar mekanizmalarında etkinliği de artırıldı. Bu durum, Türk sanayicisine Avrupa standartlarının hazırlanmasında ve kabulünde söz hakkı veren çok önemli bir gelişmedir.

Vaktim az kaldı, yedi günden beri gidemediğim Gaziantep'imi çok özlediğimi belirtmek istiyorum. (Gülüşmeler, AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Bu saatte bizi dinleyen tüm vekillerimize ve Gaziantepli hemşehrilerimize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)