Konu:İSTANBUL MİLLETVEKİLİ VOLKAN BOZKIR'IN 506 SIRA SAYILI BÜTÇE KANUNU TASARISI İLE 507 SIRA SAYILI KESİN HESAP KANUNU TASARISI'NIN DOKUZUNCU TUR GÖRÜŞMELERİNDE AK PARTİ GRUBU ADINA YAPTIĞI KONUŞMASI SIRASINDA ŞAHSINA SATAŞMASI NEDENİYLE
Yasama Yılı:4
Birleşim:32
Tarih:15/12/2013


İSTANBUL MİLLETVEKİLİ VOLKAN BOZKIR'IN 506 SIRA SAYILI BÜTÇE KANUNU TASARISI İLE 507 SIRA SAYILI KESİN HESAP KANUNU TASARISI'NIN DOKUZUNCU TUR GÖRÜŞMELERİNDE AK PARTİ GRUBU ADINA YAPTIĞI KONUŞMASI SIRASINDA ŞAHSINA SATAŞMASI NEDENİYLE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

OSMAN TANEY KORUTÜRK (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Başkan, benden önce konuşan hatibin, Adalet ve Kalkınma Partisi adına dış politikadan bahseden hatibin milletvekili olduğunun hemen üzerinden geçen iki buçuk sene içerisinde mesleki bilgilerini unuttuğunu üzüntüyle görüyorum.

Dış politikada istenmeyen kişi ilan edilmesi çok vahim bir hadisedir. İstenmeyen kişi ilan edilmeden önce başka yollara başvurulmaya çalışılır.

Kudüs hadiseleri diye bilinen hadiselerde "Humeyni'nin yolunu Türk halkı da takip etmelidir." diyen İran Büyükelçisini, biz, Türkiye olarak sınır dışı etmedik. Ben o sırada Tahran'da Büyükelçiydim. Hükûmetimden aldığım talimat üzerine -ki o dönemdeki Hükûmet ani ve duygusal kararlarla çalışmazdı- İran Dışişlerine dedik ki: "Büyükelçinizi geri çekin, başka bir büyükelçi için agreman isteyin. Biz kendisine müsaade edelim, o gelsin ve bu işi kapatalım." Bu biraz sürdü fakat sonunda bu yapıldı. İran Büyükelçisi Bagheri kendi hükûmeti tarafından geri çekildi. Onlar da buna mukabele olarak "Siz de lütfen hükûmet olarak kendi büyükelçinizi geri çekin, başka birisini tayin edin." dediler. 2 büyükelçi de istenmeyen şahıs ilan edilmeden oradaki görevlerinden ayrıldılar. Bunu bilmemek veya çarpıtmak, yanlış söylemek çok şaşılacak bir hadise. Çünkü bir büyükelçinin "persona non grata" (istenmeyen adam) ilan edilmesine giden yolda bunu engellemek için birçok şey vardır, bunların hepsini yapmak lazım ve biz o tarihte bunları yapmıştık. Bu dönemde medya üzerinden diplomasi yapılmaya çalışıldığı için başımıza bu geldi. En son Hüseyin Avni Botsalı'dan önce sınır dışı edilen gene Mısır'dan edilmişti ve altmış bir sene önce edilmişti. Onun için, bunları yanlış söylemeyelim, doğrusu neyse onu bilelim.

Çok teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)