Konu:2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı İle 2012 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı Nedeniyle
Yasama Yılı:4
Birleşim:31
Tarih:14/12/2013


2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI İLE 2012 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESAP KANUNU TASARISI NEDENİYLE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BİRGÜL AYMAN GÜLER (İzmir) - Sayın Yılmaz, kalkınma ajansları kurulurken temel gerekçelerden biri "Avrupa Birliği fonları ve Avrupa Birliği hibelerinden yararlanacağız." idi. 2006-2012'de 1,5 milyar gelirin yüzde 75'i merkezî gelirler, yüzde 25'i de yerel gelirlerdi. AB hibeleri gelmedi mi? Geldiyse, 2006-2012'de ne kadar Avrupa Birliği hibesi kullandı kalkınma ajansları?

Bir kısa sorum da Onuncu Kalkınma Planı'yla ilgili. Uzun vadeli strateji belirlenmedi bu sefer. Siz hep Türkiye'nin 2023 hedeflerinden söz ediyorsunuz, bunu çok aradım ama resmî bir devlet belgesi bulamadım. Acaba sözünü ettiğiniz hedefler AKP'nin belirlediği parti hedefleri mi? Bu belgeye nasıl erişirim, nerede bulurum?