Konu:Orman Ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun 506 Sıra Sayılı Bütçe Kanunu Tasarısı İle 507 Sıra Sayılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı'nın Yedinci Tur Görüşmelerinde Hükûmet Adına Yaptığı Konuşmasındaki Bazı İfadelerine İlişkin
Yasama Yılı:4
Birleşim:31
Tarih:14/12/2013


ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI VEYSEL EROĞLU'NUN 506 SIRA SAYILI BÜTÇE KANUNU TASARISI İLE 507 SIRA SAYILI KESİN HESAP KANUNU TASARISI'NIN YEDİNCİ TUR GÖRÜŞMELERİNDE HÜKÛMET ADINA YAPTIĞI KONUŞMASINDAKİ BAZI İFADELERİNE İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, Sayın Orman ve Su İşleri Bakanımız icraatlarını anlatırken Deriner Barajı'nı da kendi hükûmetlerinin yaptığını ifade etti.

Elbette Adalet ve Kalkınma Partisi hükûmetlerinin Deriner Barajı inşaatında çok büyük hizmetleri olabilir ama bu barajın temeli 1998 yılında atılmıştır. Dönemin Başbakanı Sayın Mesut Yılmaz, dönemin Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel'dir. Onların katıldığı törene yine dönemin Azerbaycan Devlet Başkanı Haydar Aliyev ve Gürcistan Devlet Başkanı Şevardnadze de katılmıştır. Böylesi bir ulusal birlikteliği yansıtan bir törenle temeli atılan bir baraj inşaatını Sayın Bakanın sadece kendi hükûmetine mal etmesini doğrusu son derece yadırgadım.

Ben bu barajın temelini atan saydığım isimlere, Sayın Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e, Sayın Başbakan Mesut Yılmaz'a buradan şükranlarımızı, teşekkürlerimizi sunuyorum efendim. (CHP sıralarından alkışlar)