Konu:2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı İle 2012 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı Nedeniyle
Yasama Yılı:4
Birleşim:30
Tarih:13/12/2013


2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI İLE 2012 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESAP KANUNU TASARISI NEDENİYLE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, Sayın Adalet Bakanı cezaevleriyle ilgili ayrıntılı rakamlar verdi, tablolar sundu, bize de göndereceğini söyledi, onları bekliyoruz.

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Ergin.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Ancak Sayın Bakan tutuklu ve hükümlülerle ilgili oransal ve rakamsal bilgileri verirken, daha evvel benim Adalet Bakanlığından almış olduğum bilgilerden çok daha farklı bilgiler verdi.

ADALET BAKANI SADULLAH ERGİN (Hatay) - Mesela?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Ben 2011 yılında Adalet Bakanlığından cezaevindeki tutuklu ve hükümlü sayılarını almıştım. Tutukluların, 2011 sonunda cezaevinde tutuklu ve hükümlü olarak bulunan kişilerin toplam sayısı 128 bindi ve yine, Adalet Bakanlığının rakamlarına göre bu 128 bin kişinin 55 bini tutukluydu. Yani tutukluların cezaevinde bulunan tutuklu ve hükümlülerin toplamına oranı yüzde 43'tü. 2011 sonu, sizin verdiğiniz rakam bu bana.

ADALET BAKANI SADULLAH ERGİN (Hatay) - Ama nasıl yüzde 43 oluyor ki?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Bakın, şu anda verdiğiniz rakam yüzde 28. Hükümlüler dâhil olmak üzere, toplam tutukluların cezaevindeki toplam vatandaşımıza oranı yüzde 28.

ADALET BAKANI SADULLAH ERGİN (Hatay) - 2013 itibarıyla, bu yıl itibarıyla.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Efendim, yani ama gösterdiğiniz eğri çok daha farklı bir şeyi gösteriyordu.

ADALET BAKANI SADULLAH ERGİN (Hatay) - Ben size göndereyim, itirazınızı yapın.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Efendim, gönderin. Sayın Bakanın rakamlarının ben gerçeği aksettirmesini tabii ki arzu ederim ama ben öyle bir izlenim almadım. Sayın Bakan gönderirse, izninizle bir daha söz isteyeceğim.