Konu:2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI İLE 2012 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESAP KANUNU TASARISI NEDENİYLE
Yasama Yılı:4
Birleşim:30
Tarih:13/12/2013


2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI İLE 2012 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESAP KANUNU TASARISI NEDENİYLE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AK PARTİ GRUBU ADINA HARUN TÜFEKCİ (Konya) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş-yurtları Kurumu bütçesiyle ilgili AK PARTİ Grubu adına söz almış bulunuyorum. Yüce Divanı, değerli arkadaşlarımı saygı ve hürmetle selamlıyorum.

Değerli arkadaşlar, suçun ceza kanunlarındaki yaptırımı olarak ortaya çıkan infaz sistemi, bilindiği üzere, caydırıcı olma özelliğine sahiptir. Gelişmiş ülkelerde uygulanan infaz sistemi gibi, ülkemizdeki infaz sistemi de Anayasa'ya, uluslararası kanunlara ve ulusal mevzuat sistemine bağlı, insan haklarına saygılı; bir yandan suçluyu toplumdan ayırmak, bir yandan da suçluyu ıslah etme amacı gütmektedir.

AK PARTİ iktidarları döneminde, her alanda olduğu gibi, ceza infaz kurumlarının modernleşmesi için de çok önemli adımlar atılmıştır. Ceza infaz sistemimizde mevzuat ve diğer altyapı çalışmaları ile önemli mesafeler katetmiş bulunmaktayız. Yapılan çalışmalarla modern ve güvenlikli ceza infaz kurumları inşa edilmiş, oda sistemine geçilmesi de bu arada tamamlanmıştır.

Tüm dünyada, ceza infaz sistemi medeniyetin önemli göstergelerinden biri olarak kabul edilmektedir, bu nedenle üzerinde hassasiyetle durulması gerekmektedir. AK PARTİ iktidarı döneminde bu hassasiyet üst düzeyde gösterilmiştir.

Değerli arkadaşlar, dönemimizde hakikaten ceza infaz sisteminde önemli değişiklikler yapılmıştır. Tutuklu ve hükümlülerin insani haklarının geliştirilmesi, yeni infaz anlayışına uygun olmayan kurumların kapatılması, modern ve güvenlikli kurumların sisteme kazandırılması, ceza infaz kurumlarında şeffaflığın sağlanması, kamu denetimi yanında uluslararası ve sivil toplum örgütlerinin denetimine açılması ve bunun güçlendirilmesi, insani inisiyatifin azaltılarak teknolojinin tüm imkânlarının kullanılması ve insan kaynaklarının güçlendirilmesi bunların arasında sayacağımız önemli göstergelerden birkaçıdır.

Önem verdiğimiz alanlardan biri de hükümlü ve tutukluların insani haklarının genişletilmesine ilişkindir. Bu önlemler yalnızca hükümlü ve tutukluların insani haklarını genişletmemekte, aynı zamanda dolaylı olarak ailelerin de haklarını genişletmektedir. Yapılan bu düzenlemelerle, ağır hastalığı olan ve sakatlığı bulunan kişilerin cezalarının ertelemesinden tutunuz da hükümlülere aile görüşme imkânı sağlanmış, koşullu salıverilmesine bir yıl ve daha az olan hükümlülerde cezaların -denetimli serbestlik yoluyla bu tedbirin uygulanması- infazı bu şekilde gerçekleştirilmiştir. Tutuklu ve hükümlülerin yakınlarının ağır hastalığı veya ölümü hâlinde mazeret izni, inanın en önemli hususlardan biri ve insani konulardan biri hâline gelmiştir.

AK PARTİ iktidarı döneminde, ceza infaz alanında insan kaynaklarının sıkıntı çekilen alan olmaktan çıkarılması da büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda yürüttüğümüz çalışmalarla personel sayısı 2002 yılında 25.405 iken ekim ayının sonu itibarıyla 48.928 olmuştur yani personel sayısı yüzde 93 civarında artırılmış ve kalan eksiklikler de en kısa süre içerisinde inşallah ikmal edilecektir.

Değerli arkadaşlar, ceza infaz kurumlarının en önemli organlarından biri de Tutukevleri İşyurtları Kurumudur. İş yurtları, hükümlü ve tutukluların meslek ve sanatlarının korunup geliştirilmesi veya bir meslek ve sanat öğrenmeleri için bu amaçla kurulmuş bir tesistir. Ülkemiz genelinde 362 cezaevi bulunurken bunlardan 233'ünde şu anda iş yurtları bulunmaktadır. Hükümlü ve tutuklulara bir mesleği edindirme, kazandırma, boş vakitlerini değerlendirme ve bu arada maddi imkân sağlama ve en önemlisi de onların ıslahının sağlanması, topluma kazandırılması amaçlanmış ve bu alanda önemli bir adım atılmıştır.

Ceza infaz kurumu işyurduna bağlı iş kollarında endüstri ürünleri, el işi ürünler, tarım ve hayvancılık ürünleri, inşaat ve onarım işleri, hizmet sektörü ve uygulamalı sosyal tesis işletmeciliği olmak üzere 6 ana başlık altında 100'den fazla iş kolunda mal ve hizmet üretilmektedir.

Değerli arkadaşlar, ben de buradan, yargıda çok önemli reformlara imza atan Değerli Bakanımıza, inşallah, yeni çıkmış olduğu kutlu yolda, Hatay ilimizde, büyükşehrimizde kendisine başarılar diliyor ve bütçemizin memleketimize, milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyor, siz değerli heyeti saygı ve hürmetle selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)