Konu:İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin, (2/47) Esas Numaralı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi
Yasama Yılı:2
Birleşim:109
Tarih:22/05/2012


İSTANBUL MİLLETVEKİLİ MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ'NİN, (2/47) ESAS NUMARALI MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ'NİN DOĞRUDAN GÜNDEME ALINMASINA İLİŞKİN ÖNERGESİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Ağustos 2011 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verdiğimiz ve o tarihten bu yana da komisyon gündemlerinde bekleyen, görüşülmek üzere gündeme alınmamış olan kanun teklifimiz ile ilgili olarak huzurunuzdayım.

Kanun teklifimiz, ilgili kanunlara, Millî Eğitim Bakanlığı Teşkilat Kanunu'na ve Genel Kadro Usulü Kanunu'na bir madde ilave etmek suretiyle, öğretmen atamalarında kullanılmak üzere toplam 100 bin adetlik bir kadro ihdasını öngörmektedir. Atanamayan öğretmen adayları ve öte taraftan da Millî Eğitimin öğretmen ihtiyacı Türkiye'nin gündeminde çok uzun zamandan beri önemle, ağırlıkla yer almıştır, âdeta kangren olmuş bir meseledir. Bir tarafta üniversite mezunu olup, üniversiteleri bitirmiş olan ve atama bekleyen yüz binlerce öğretmen adayı, öte tarafta sadece Doğu Anadolu'da, Güneydoğu Anadolu'da değil İstanbul'da bile 55-60 kişilik sınıflarda ikili öğretimin yapıldığı okulların olduğu Millî Eğitim Bakanlığının öğretmen ihtiyacı. Bir yandan önemli bir öğretmen ihtiyacı var, öte taraftan da önemli bir beklenti var, yüz binlerce üniversite mezunu gencimiz öğretmen olarak atanmak üzere bekliyor. Hem bu ihtiyacı, Millî Eğitim Bakanlığının öğretmen ihtiyacını hem de gençlerimizin beklentisini karşılamak üzere, bu iki ihtiyaç ve beklentiyi bir arada dengelemek üzere kanun teklifimiz 100 bin adetlik bir kadroyu ihdas etmeyi öngörmektedir.

Hatırlanacaktır, 2011 yılı bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülürken, 2010 yılının Kasım ayında zamanın Millî Eğitim Bakanı Sayın Nimet Baş 2011 yılı öğretmen atamalarında kullanılmak üzere 55 bin adet kadro ihdasının planlandığını açıklamıştı. Sayın Bakanın bu açıklaması üzerine, atama bekleyen öğretmen adayları büyük bir beklenti içerisine girdiler, büyük bir umutla beklemeye başladılar. Daha sonra, bir eski millî eğitim bakanımız, partide yetkili olan bir kişi bu atamanın tek seferde ve 2011 yılının Ağustos ayında yapılacağını ifade etti ve 2011 yılı Temmuz başında yapılacak KPSS sınavına hazırlanmak üzere de adaylarımız beklemeye başladılar ancak yapılan açıklamalara uyulmadı, 55 bin öğretmen ataması sözü tutulmadı ve öte taraftan, Ağustos 2011'de gerçekleşeceği söylenen atamanın 30 binlik bölümü haziran ayında yani seçimlerden önce yapıldı ve bütün beklentiler boşa çıktı, beklentiler altüst oldu. Sonuçta, 2011 yılı içerisinde önemli bir kısmı, sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi olmak üzere, üç partide atama yapıldı. Bunların bir bölümü de boşalan kadrolara yapılan atamalardır. Toplam 46 bin adetlik bir atama yapılmıştır, verilen söz tutulmamıştır.

Öğretmenler kısa bir süre önce Ankara'ya geldiler, Millî Eğitim Bakanlığı önünde toplandılar, dertlerini bir basın açıklamasıyla duyurdular. 15 Mayıs 2012 tarihinde bu toplantı Ankara'da yapıldı ve öğretmenler, Hükûmeti, Sayın Millî Eğitim Bakanını verdikleri sözü tutmaya davet ettiler. Bu sözler tutulmamıştır. Bu yıl bir miktar atama yapılmıştır ama yapılan atamaları üst üste koyduğumuz zaman, birikimi, beklentiyi ve Millî Eğitim Bakanlığının öğretmen ihtiyacını dikkate aldığımız zaman yapılan atamalar devede kulak kalmaktadır. O nedenle biz, 100 bin kadroyu ihdas etmeyi ve bu kadrolara bu yıl içerisinde atama yapılmasını öneriyoruz. Sayın Bakanın, Hükûmetin ve Genel Kurulun dikkatine, takdirine sunuyorum. Bu, daha fazla ötelenebilecek bir sorun değildir, öğretmen adayları bunalıma girmiştir, psikolojik sorunlar yaşamaktadır, intihar edenler vardır aralarında. Bu ağır strese dayanamayıp hasta olanlar, ağır hasta olanlar, hayatını kaybedenler vardır, olay bir başka şekle, bir başka soruna dönüşmek üzeredir. Bu nedenle teklifimize destek istiyoruz.

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.