Konu:2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI İLE 2012 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESAP KANUNU TASARISI NEDENİYLE
Yasama Yılı:4
Birleşim:30
Tarih:13/12/2013


2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI İLE 2012 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESAP KANUNU TASARISI NEDENİYLE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AK PARTİ GRUBU ADINA GÖNÜL BEKİN ŞAHKULUBEY (Mardin) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Kültür ve Turizm Bakanlığının 2014 mali yılı bütçe görüşmeleri üzerinde AK Parti Grubu adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle şahsım ve grubum adına yüce heyetinizi ve aziz milletimizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.

Ülkemiz, sahip olduğu özel konum, doğal güzellikleri, ev sahipliği yaptığı uygarlıkların kültür hazineleriyle dünyada kültür ve turizm zenginliği bakımından sayılı ülkeler arasında yer almaktadır.

Türkiye'de kültür varlıklarımızın korunması, iadesi ve tanıtımından yeni yapım ve restorasyonuna, turizm planlamasından tanıtım faaliyetlerine kadar birçok alanda yurt içinde ve yurt dışında yapılan çalışmaların neticesi olarak ülkemizi ziyaret eden turist sayısı katlanarak artmaktadır. Bunun sonucunda turizm sektörü on yılda on bir basamak yükseldi ve turist sayısında dünya seyahat pazarının en büyük altıncı ülkesi oldu.

Dünya Turizm Örgütünün raporuna göre 2013 yılının ilk sekiz ayında turizm gelirlerini en hızlı artıran üçüncü ülke konumundayız. Yine, aynı kaynağa göre turist sayısında dünya turizmi ortalama yüzde 5,5 büyürken Türkiye bu rakamı ikiye katlayarak yüzde 10,5 büyümüştür.

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müze ve ören yerlerinde yapılan modernleştirme çalışmaları sayesinde 2002 yılında 7 milyon 400 bin olan ziyaretçi sayısı 2012'de 28 milyon 780 bin olmuştur.

Değerli arkadaşlarım, bu gelişmelerin yanı sıra tarihî eserlerin ülkemize iade çalışmalarında da önemli mesafe alınmıştır. Sadece 2013 yılı Eylül ayı itibarıyla Almanya'dan 1, Avustralya'dan 23, İngiltere'den 4 adet olmak üzere toplam 28 eserin ülkemize iadesi sağlanmıştır.

En az bunun kadar önemli bir başka çalışma ise bugünkü sınırlarımız dışında kalan kültürel mirasımızın taşınmazlarının, TİKA ve Vakıflar Genel Müdürlüğünün iş birliğiyle onarılmasıdır. Neticede ecdat yadigârı vakıf eserlerimizi harap olmaktan kurtararak 3.600 vakıf eserini onardık. Mostar köprüsü, Gül Baba, Prizren'de Sinan Paşa Camisi yeniden ayağa kaldırıldı. Gazi Mustafa Kemal'in babasının doğduğu, büyüdüğü, yok olan evler aslına uygun olarak inşa edildi. Ülkemizde ise İstiklal Savaşı'mızın en çetin cephelerinden biri olan Çanakkale şehitlikleri ve tabyalar yeniden inşa edilip müze hâline getirilmiştir. Bu düzenlemelerden önce yılda sadece 300 bin kişinin ziyaret ettiği Çanakkale şehitliğimizi artık senede 3 milyona yakın insan ziyaret etmektedir.

Değerli arkadaşlar, kültür ve turizm alanındaki yatırımlardan ve çalışmalardan bir turizm şehri olan Mardin de, ilim de gereken payı almış ve almaya da devam etmektedir. İl turizmi için önemli bir yeri olan Kasımiye Medresesi'nin restorasyonu tamamlandı ve bu medreseyi İslam bilim ve sanat tarihi müzesine çevirmek için TÜBİTAK'la çalışmalarımız devam etmektedir. Yaşayan tarih açısından önemli olduğunu düşündüğüm Gençlik Evi'ni, Vali Konağı'nı, Gazipaşa İlköğretim Okulunu, eski Halk Eğitim binasının ve eski askerî kışlanın restorasyonu tamamlanmış ve Mardin'in turizmine hizmet vermeye başlamışlardır. Aynı zamanda Mardin için önemli olan Mardin Kalesi'nin restorasyon ihalesi yapılmış, yer teslimi yapılmış ve firma en kısa zamanda da çalışmalarına başlayacaktır.

Mardin'in binlerce yıllık tarihî dokusunu bozan beton eklenti ve binalardan bu zamana kadar 140'a yakını Tarihî Dönüşüm Projesi kapsamında yıkılmış, şehrimizin eksikleri tarihî dokuya uygun ve hızlı biçimde giderilerek UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne girmeye inşallah hak kazanacağız.

Mardin Merkez, Midyat ve Savur ilçelerimizde başlattığımız Tarihî Dönüşüm Projesi tamamlandığında dünyada Kudüs ve Venedik'ten sonra sit alanı ilan edilen üçüncü açık hava müzesi görünümündeki Mardin'imiz hak ettiği statüye kavuşmuş olacak ve dolayısıyla da turist sayımızda, turizm gelirimizde ciddi artışlar olacaktır diyorum ve bu duygu ve düşüncelerle Kültür ve Turizm Bakanlığımızın bütçesinin hayırlar getirmesini temenni ediyorum; hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)