Konu:2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI İLE 2012 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESAP KANUNU TASARISI NEDENİYLE
Yasama Yılı:4
Birleşim:29
Tarih:12/12/2013


2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI İLE 2012 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESAP KANUNU TASARISI NEDENİYLE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

BAŞBAKAN YARDIMCISI ALİ BABACAN (Ankara) - Şimdi, Merkez Bankamızın tedavüldeki para miktarıyla ilgili bir soru vardı. Şöyle tanımladığımızda yani para arzına baktığımızda üç ayrı tanım var: M1 197 milyar, M2 861, M3 900 milyar ama vatandaşlarımızın toplam mali varlık tutarı da 1 trilyon 100 milyar. Bunun karşılığında bireysel kredilerin toplamı 326 milyar TL.

Çiftçilerimizin ve esnafımızın bankalara olan borcuna gelince...

BAŞKAN - Artı bir dakika daha süre vereceğim Sayın Babacan.

Buyurun.

BAŞBAKAN YARDIMCISI ALİ BABACAN (Ankara) - Peki, teşekkür ediyorum.

Çiftçilerimizin ve esnafımızın banka kredileri, münferit bazda, ödeme sıkıntısı olduğunda zaten tek tek banka tarafından ele alınmakta ve talepler makulse karşılanmakta ama bunun haricinde, doğal afetlerle karşı karşıya kalan çiftçilerimizin olduğu bölgelerde toplu bir ödeme ertelemesini zaten yapmaktayız.

Darphanenin döner sermaye katkısına gelecek olursak: Mevcut tasarı taslağında şu anda döner sermaye katkısı olmayan kurumlar için herhangi bir katkı ödemesi öngörülmüyor. Bununla ilgili, BDDK'nın tüketiciyi korumayla alakalı yeni bir birimi kurulmuş durumda. Bununla ilgili istatistikleri belki daha sonra Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumumuz yazılı olarak hazırlar. Ne kadar başvuru gelmiş, ne kadar şikâyet gelmiş, bunlar nasıl sonuçlandırılmış, bununla alakalı istatistikler şu anda önümde yok, bunun daha sonra yazılı olarak cevabını verelim.

Bunun haricinde, yine, BDDK'yla ilgili başka bir soru vardı ama o sorunun cevabını zaten Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumumuz yazılı bir basın açıklamasıyla vermiş durumda. O yazılı açıklamanın ötesinde, benim o açıklamaya ilave edeceğim bugün için herhangi bir şey yok.

Teşekkür ediyorum.