Konu:Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın 506 Sıra Sayılı Bütçe Kanunu Tasarısı İle 507 Sıra Sayılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısı'nın Birinci Tur Görüşmelerinde Hükûmet Adına Yaptığı Konuşması Sırasında Şahsına Sataşması Nedeniyle
Yasama Yılı:4
Birleşim:28
Tarih:11/12/2013


BAŞBAKAN YARDIMCISI BÜLENT ARINÇ'IN 506 SIRA SAYILI BÜTÇE KANUNU TASARISI İLE 507 SIRA SAYILI KESİN HESAP KANUNU TASARISI'NIN BİRİNCİ TUR GÖRÜŞMELERİNDE HÜKÛMET ADINA YAPTIĞI KONUŞMASI SIRASINDA ŞAHSINA SATAŞMASI NEDENİYLE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şimdi ben, gerçekten birtakım insanlara huzursuzluk veriyorum. Niye veriyorum biliyor musunuz? Beni Tunceli halkı 7 defa seçti, buraya gönderdi.

HALİDE İNCEKARA (İstanbul) - Aşiretin seçti, hadi be! Tunceli nefret ediyor senden.

KAMER GENÇ (Devamla) - Neden seçti biliyor musunuz? Ben, bu kürsüde hep fakir ve fukaranın, yoksulun hakkını aradım, bu devleti talan edenin, bu devletin kör kuruşuna el uzatanın ellerinin kırılması için mücadele ettim.

Şimdi, Bülent Bey, geçen gün televizyona çıkmış diyor ki: "Kamer Genç benden tazminat hak etti." diyor, "Tazminat ödedim." diyor. Ben, kendisine soruyorum, bir kuruş bana tazminat ödemişse ispatlasın yüz mislini veririm. Ama yalan söylüyorsa çıksın burada bir "miyav" sesini çıkarsın olur mu, o kadar da bir ceza... (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

Şimdi, ayrıca arkadaşlar, bakın Sayıştayla ilgili benim söylediğim söz şu: Sayıştay denetçileri 344 tane rapor düzenlemiş. Bu raporlar gelmiş, Sayıştay Başkanının Başkanı olduğu Rapor Değerlendirme Kurulunda değerlendirilmiş. Mesela Maliye Bakanlığında 31 tane suistimal tespit edilmiş; bu 31 suistimalin 15'i çıkarılmış. Bu çıkarılan 15'in içinde Merkezî Uzlaşma Komisyonuna gidip de 5,5 katrilyon lira vergiyi 500 trilyon liraya indiren vergi uzlaşmaları var. Bunların içinde bir tane kişi var ki size çok yakın ve sizin içinizde mali müşavir olan arkadaşlar var. Merkez Uzlaşma Komisyonuna gidiyorlar, orada bunları sıfıra indiriyorlar. Ayrıca da Bodrum'da Özelleştirme İdaresi Başkanı 700 milyon dolar olan bir araziyi Rixos Otellerinin sahibine 150 milyon dolara veriyor...

HALİDE İNCEKARA (İstanbul) - Reklam mı aldınız?

KAMER GENÇ (Devamla) - ...üç gün sonra Ziraat Bankasına da, buradan, 180 milyon dolar alıyor. Bunlar soygun değil mi Bülent Bey?

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

KAMER GENÇ (Devamla) - Bunlar soygun değil mi? Çık, konuş, cevap ver. (AK PARTİ sıralarında gürültüler) Yiğitsen, gel burada ikimiz beraber tartışalım bunları.

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Genç.

KAMER GENÇ (Devamla) - Yani buradan çıkıp da bizim yerimize, buradan çıkalım... Arkadaşlar, eğer alnınız aksa, eğer hakikaten bir suistimal yoksa...

ÜNAL KACIR (İstanbul) - Şiiri bir daha oku, şiiri.

KAMER GENÇ (Devamla) - ...gelin burada konuşalım bunları aydınlatalım.

ÜNAL KACIR (İstanbul) - Şiiri bir daha okusana.

BAŞKAN - Sayın Genç, lütfen...

KAMER GENÇ (Devamla) -Teşekkür ederim. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)