Konu:Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın'ın Sataşma Nedeniyle Yaptığı Konuşması Sırasında Şahsına Sataşması Nedeniyle
Yasama Yılı:4
Birleşim:28
Tarih:11/12/2013


ADIYAMAN MİLLETVEKİLİ AHMET AYDIN'IN SATAŞMA NEDENİYLE YAPTIĞI KONUŞMASI SIRASINDA ŞAHSINA SATAŞMASI NEDENİYLE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ALİ ÖZGÜNDÜZ (İstanbul) - Şimdi, Sayın Aydın dedi ki: "Efendim, somut şeyler..." Daha nasıl somut anlatalım arkadaşlar? Yani, diyoruz ki: Biz bir sene önce 2012 Ağustosunda Başbakanlığa soru önergesi verdik; döneminde hazırladığın İrticayla Mücadele Stratejisi Ek Eylem Planı var mıdır, yok mudur, bunu gönder dedik. Başbakanlık tarafından hazırlanan Eylem Planı kamu kurum, kuruluşlarına gönderildi mi, Genelkurmaya gönderildi mi, bakanlıklara gönderildi mi, Diyanete gönderildi mi? Bundan dolayı hangi kamu görevlisi hakkında ne işlem yapıldı? Soruyoruz, cevap vermiyor Meclise karşı.

İki...

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Hiçbir işlem yapılmadı.

AHMET AYDIN (Adıyaman) - Hiçbir işlem yapılmadı.

ALİ ÖZGÜNDÜZ (Devamla) - Hiçbir işlem yapılmadı mı? Yalan söylüyorsunuz.

AHMET AYDIN (Adıyaman) - Hiçbir işlem yapılmadı, hiçbir işlem.

ALİ ÖZGÜNDÜZ (İstanbul) - Doğru söylüyorsanız açıklayın, açıklayın, açıklayın!

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sen açıkla!

ALİ ÖZGÜNDÜZ (Devamla) - Bakın, söylüyorum.

AHMET AYDIN (Adıyaman) - İşin doğrusunu söyle!

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sen açıkla!

ALİ ÖZGÜNDÜZ (Devamla) - İcraatınız o. Başbakanlık Uygulamayı Takip Kurulunun bütün arşivleri...

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Açıkla o zaman!

AHMET AYDIN (Adıyaman) - İddia sahibi iddiasını ispatlar.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Açıkla, yalan söyleme, açıkla!

ALİ ÖZGÜNDÜZ (Devamla) - Ya, neyi ispatlayacağım? Gizli zaten.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Açıkla işte. Sen yalan söylüyorsun!

ALİ ÖZGÜNDÜZ (Devamla) - Gizli, gizli. Yalan söylüyorsunuz!

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Açıkla, söylesene!

ALİ ÖZGÜNDÜZ (Devamla) - Hükûmetiniz yalan söylüyor. On yıl...

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Açıkla, açıkla!

ALİ ÖZGÜNDÜZ (Devamla) - Samimi... Açıklamayan... Bakın, şimdi ağzımı bozacağım! (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Açıklamayan namerttir!

ALİ ÖZGÜNDÜZ (Devamla) - Namerttir, namerttir! Açıklamayan namerttir!

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Açıkla!

ALİ ÖZGÜNDÜZ (Devamla) - Açıklayın, Hükûmet açıklayacak.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Açıklamazsan namertsin!

ALİ ÖZGÜNDÜZ (Devamla) - Ya, senin elindeydi, senin!

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Açıklamazsan şerefsizsin!

ALİ ÖZGÜNDÜZ (Devamla) - Ya, açıklamayan şerefsizdir o zaman, namussuzdur, şerefsizdir!

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Açıklamayan şerefsizdir, açıklamayan şerefsizdir!

ALİ ÖZGÜNDÜZ (Devamla) - Elinde bilgi olup da açıklamayan namussuz, şerefsizdir! (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Açıklamayan şerefsiz! Açıkla hadi.

ALİ ÖZGÜNDÜZ (Devamla) - Ya, kardeşim, Hükûmetsin sen, Hükûmet, Hükûmetsin!

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Açıkla, bekliyorum.

ALİ ÖZGÜNDÜZ (Devamla) - Gizli bilgi senin elinde, MİT senin elinde.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Bilmediğin şey hakkında konuşma.

ALİ ÖZGÜNDÜZ (Devamla) - Açıkladığı zaman diyorsun ki...

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Bilmediğin şey hakkında konuşma.

ALİ ÖZGÜNDÜZ (Devamla) - Açıkladığı zaman suçüstü ediyorsunuz. Bu kafa var, bu kafa!

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Açıklasana hadi!

RECEP ÖZEL (Isparta) - "Şunu yaptınız." desene.

ALİ ÖZGÜNDÜZ (Devamla) - Neyi açıklayayım, biliyor musunuz? Şimdi size açıklayayım.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Yalanlarını açıkla!

RECEP ÖZEL (Isparta) - Yalan söylüyorsun, yalan!

ALİ ÖZGÜNDÜZ (Devamla) - Size açıklayayım: 18 Ekim 2011, Güroymak katliamı. Biliyor musunuz?

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Ne o?

ALİ ÖZGÜNDÜZ (Devamla) - MİT'e ait, MİT'in aldığı ve terör örgütünün eline geçen... Söyleyeyim mi?

AHMET AYDIN (Adıyaman) - Eylem planı mı?

ALİ ÖZGÜNDÜZ (Devamla) - Bakın, bakın size söyleyeyim: Bakın, bakın, R912277306 seri numaralı MT800 model COBRA marka telsiz nasıl geçti teröristin eline? 11 kişi niye katledildi? Bunları açıklayın!

AHMET AYDIN (Adıyaman) - Olmadı, olmadı!

ALİ ÖZGÜNDÜZ (Devamla) - Siz dürüst müsünüz? Gelin buraya, açıklayın!

İHSAN ŞENER (Ordu) - Biliyorsan niye açıklamıyorsun?

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Aynaya bak, aynaya!

ALİ ÖZGÜNDÜZ (Devamla) - Arkadaşlar, Hükûmetseniz, şeffafsanız siz -bütün devlet sizin elinizde, Emniyet sizin elinizde, MİT sizin elinizde, MGK sizin elinizde- açıklayın.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Şu andaki hırçınlığın yalancılığını ifade ediyor senin.

ALİ ÖZGÜNDÜZ (Devamla) - Açıkladım bakın.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Aşırı hırçınsın, yalan söylüyorsun!

ALİ ÖZGÜNDÜZ (Devamla) - Cevap gelmiyor. Cevap vermeyen şerefsizdir!

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

ALİ ÖZGÜNDÜZ (Devamla) - Bu soru önergesine cevap vermeyen -ne zaman, 2 Ekim 2013- şerefsizdir, namusuzdur! (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

Saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)