Konu:ADIYAMAN MİLLETVEKİLİ AHMET AYDIN'IN SATAŞMA NEDENİYLE YAPTIĞI KONUŞMASI SIRASINDA CUMHURİYET HALK PARTİSİ GRUP BAŞKANINA SATAŞMASI NEDENİYLE
Yasama Yılı:4
Birleşim:28
Tarih:11/12/2013


ADIYAMAN MİLLETVEKİLİ AHMET AYDIN'IN SATAŞMA NEDENİYLE YAPTIĞI KONUŞMASI SIRASINDA CUMHURİYET HALK PARTİSİ GRUP BAŞKANINA SATAŞMASI NEDENİYLE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ben bütçe görüşmelerinde 2002 yılından bu yana milletvekili olarak, ondan önce de belli bir süre bürokrat olarak bulundum. 90'lı yıllardaki muhalefet partilerinin, onların sözcülerinin, bir bölümü şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi içerisinde olan, Hükûmette görev alan sözcülerin neler konuştuğunu gayet iyi biliyorum. Bütçeyle ilgili olmayan her şeyi burada konuşabiliyorlardı. Kaldı ki bütçe rakamlar tablosundan ibaret bir belge değildir. Bütçe bir hükûmetin bütün politikalarının değerlendirildiği bir belgedir. Bütçede her şey konuşulur, bütün uygulamalar, bütün değerlendirmeler, her şey, hepsi yapılabilir, bunda yadırganacak herhangi bir konu görmüyorum.

Sayın Aydın Sayın Genel Başkanımızın Hakkâri'de yapmış olduğu mitinge atfen, orada Türk Bayrağı olmadığı yönünde bir değerlendirmeyle bizi eleştiriyor.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER (İstanbul) - Vilayette yoktu, sizin suçunuz yok!

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Sayın Aydın, önce siz bir aynaya bakın.

AHMET AYDIN (Adıyaman) - Biz aynaya bakıyoruz.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - "Türkiye Cumhuriyeti" ibarelerini bütün resmî dairelerden kaldırdınız. (CHP sıralarından alkışlar)

AHMET AYDIN (Adıyaman) - Bu olmadı! Bu olmadı!

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Elinizden gelse Türk Bayrağı'nı kaldıracaksınız, sizin gittiğiniz yol budur. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

RECEP ÖZEL (Isparta) - Demagoji yapma!

GÖKCEN ÖZDOĞAN ENÇ (Antalya) - Başbakanı dün dinlemediniz mi?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Hanımefendi, bayanlara laf atmak hiç yakışmıyor. Siz devam edin ama duyamıyorum, eğer söylerseniz size cevap vereceğim.

İHSAN ŞENER (Ordu) - Niyet okumaktan vazgeçin.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Bakın, cumhuriyetle, demokrasiyle, Atatürk'le problemi olan bir Hükûmet vardır.

İHSAN ŞENER (Ordu) - Nerede?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başbakan "Atatürk" bile diyemiyor, "Gazi Mustafa Kemal"de kaldı. Çünkü Atatürk dönemi, "Atatürk" soyadını aldığı dönem, Atatürk devrimleri, Kurtuluş Savaşı sonrası dönem onun için referans alınacak bir dönem değildir. Çünkü onun cumhuriyetle, modernleşmeyle problemi var.

Saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)