Konu:Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal'ın Sataşma Nedeniyle Yaptığı Konuşması Sırasında Şahsına Sataşması Nedeniyle
Yasama Yılı:4
Birleşim:28
Tarih:11/12/2013


KAHRAMANMARAŞ MİLLETVEKİLİ MAHİR ÜNAL'IN SATAŞMA NEDENİYLE YAPTIĞI KONUŞMASI SIRASINDA ŞAHSINA SATAŞMASI NEDENİYLE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, ben, buraya, bu kürsüye geldiğim zaman Anayasa'nın 81'inci maddesine göre yemin ettim. O yemini sen okudun. Aslında, önce o yemini siz yerine getirmiyorsunuz.

Ben, eksik söyledim. Bakın, Maliye Bakanlığının...

MAHİR ÜNAL (Kahramanmaraş) - Başbakana az önce sen "yalancı" ifadesini kullanmadın mı?

KAMER GENÇ (Devamla) - Maliye Bakanlığı raporunu bunlar açıklamadılar.

MAHİR ÜNAL (Kahramanmaraş) - O yemine uygun mu davranıyorsun sen?

KAMER GENÇ (Devamla) - Arkadaşlar, Maliye Bakanlığı raporunda şu var... Merkez Uzlaşma Komisyonunda hâlâ AKP'li mali müşavirler var. Ben soruyorum kendilerine: Merkez Uzlaşma Komisyonunda hangi tüccarın 700 trilyon liralık vergisini 40 trilyona indirdiniz?

MAHİR ÜNAL (Kahramanmaraş) - Bu iddiaların yeri burası değildir, gidersin savcıya şikâyette bulunursun.

KAMER GENÇ (Devamla) - Bunu Canikli'ye soruyorum: Canikli'nin İstanbul'da mali müşavirlik bürosu var mıdır, yok mudur? Varsa...

MAHİR ÜNAL (Kahramanmaraş) - Bunlar üzerinden çirkin bir siyaset yürütemezsin!

KAMER GENÇ (Devamla) - 5 katrilyon liralık vergiyi Merkez Uzlaşma Komisyonunda neden 500 trilyon liraya indirdiniz?

MEHMET METİNER (Adıyaman) - Mahkemelere gidersin, mahkemelere...

KAMER GENÇ (Devamla) - Bunların hepsi hırsızlık ve yolsuzluk. Bunları gizlemek için, işte bu Sayıştay Başkanı bunları yazan raporda bunları elimine ediyor, buraya göndermiyor.

MAHİR ÜNAL (Kahramanmaraş) - Neye dayanarak söylüyorsun bunu?

KAMER GENÇ (Devamla) - Yahu, daha bundan net var mı?

MAHİR ÜNAL (Kahramanmaraş) - Neye dayanarak söylüyorsun?

KAMER GENÇ (Devamla) - Ben hangisini yalan söylüyorum? Senin bana...

MAHİR ÜNAL (Kahramanmaraş) - Hangi bilgi, belgeyle bunları söylüyorsun?

KAMER GENÇ (Devamla) - Ben yalan söylemiyorum.

MAHİR ÜNAL (Kahramanmaraş) - Hangi bilgi, belgeyle bunları söylüyorsun?

KAMER GENÇ (Devamla) - Ben senin yaptığın yolsuzlukları, hırsızlıkları söyledikçe utanacağına çıkıp bana "Yalan söylüyorsun." diyorsun. (CHP sıralarından alkışlar)

MAHİR ÜNAL (Kahramanmaraş) - Sen bunları söylediğin için ben öyle mi oluyorum?

KAMER GENÇ (Devamla) - Eğer yalan söyleyen birisi varsa sizsiniz. Yiğitliğiniz varsa gidelim hesapları inceleyelim. (CHP sıralarından alkışlar)

MAHİR ÜNAL (Kahramanmaraş) - Eğer senin yiğitliğin varsa bu çirkin iddialarını ispatla memursun.

KAMER GENÇ (Devamla) - Bakın, hesapları inceleyelim, eğer bir yolsuzluk yoksa ben milletvekilliğinden istifa ediyorum, eğer yolsuzlukları varsa siz eder misiniz? Ben...

MAHİR ÜNAL (Kahramanmaraş) - Bu çirkin iddialarını ispatla memursun sen.

KAMER GENÇ (Devamla) - Tunceli milleti, çok onurlu ve soylu bir millettir.

MAHİR ÜNAL (Kahramanmaraş) - Öyle iddiayı ortaya atıp, kaçıp saklanamazsın!

KAMER GENÇ (Devamla) - Beni yedi defa buraya seçip gönderiyor çünkü ben, burada devamlı dürüstlüğü dile getirdim, laik Türkiye Cumhuriyeti devletinin birlik ve bütünlüğünü savundum ve sizler gibi ikiyüzlü olmadım.

MAHİR ÜNAL (Kahramanmaraş) - İkiyüzlü olan sensin!

KAMER GENÇ (Devamla) - Tayyip Erdoğan gidip de başka yerde bir başka laf konuşuyor. Türkiye Cumhuriyeti devletini, Abdullah Öcalan bile bölmem diyor; Tayyip Erdoğan ben böleceğim diyor. Böyle bir şey olur mu yahu? Böyle bir şey olur mu arkadaşlar?

MAHİR ÜNAL (Kahramanmaraş) - Bu iddialarını ispatla memursun sen!

KAMER GENÇ (Devamla) - Yani böyle bir şey olur mu? Böyle bir ihanet olur mu?

MAHİR ÜNAL (Kahramanmaraş) - Bu iddialarını ispatla memursun sen!

KAMER GENÇ (Devamla) - Böyle ihanet çetesi olur mu?