Konu:(3/1284) ESAS NUMARALI BAŞBAKANLIK TEZKERESİNİN GÖRÜŞMELERİ SIRASINDA İSTANBUL MİLLETVEKİLİ MAHMUT TANAL'A VE İSTANBUL MİLLETVEKİLİ ABDULLAH LEVENT TÜZEL'E SÖZ VERİLİP VERİLMEMESİ HUSUSUNDA BAŞKANLIĞIN TUTUMU HAKKINDA
Yasama Yılı:4
Birleşim:3
Tarih:03/10/2013


(3/1284) ESAS NUMARALI BAŞBAKANLIK TEZKERESİNİN GÖRÜŞMELERİ SIRASINDA İSTANBUL MİLLETVEKİLİ MAHMUT TANAL'A VE İSTANBUL MİLLETVEKİLİ ABDULLAH LEVENT TÜZEL'E SÖZ VERİLİP VERİLMEMESİ HUSUSUNDA BAŞKANLIĞIN TUTUMU HAKKINDA
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Değerli milletvekilleri, Başkanlık makamında oturan Sayın Ayşe Nur Bahçekapılı, AKP Grup Başkan Vekiliyken orada sürdürdüğü, devam ettirdiği partizan tutumunu Meclis Başkanlığı kürsüsüne taşımıştır. (CHP sıralarından alkışlar) Bu kürsüye yazık olmuştur, kendisi o kürsüye yakışmamaktadır. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

ÜNAL KACIR (İstanbul) - Bu söz de size yakışmıyor!

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Sayın Mehmet Sağlam'ı saygıyla, şükranla anıyorum. Onun demokratik tutumunu buradan özlediğimizi ifade ediyorum.

METİN KÜLÜNK (İstanbul) - İyi bir "stand up", iyi bir "talk show"!

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Sayın Osman Korutürk konuşmasında Sayın Dışişleri Bakanıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. "Dışişleri Bakanı neden Parlamentoya bilgi vermiyor?" dedi, "Genel görüşme taleplerimiz var." dedi, bu bilgiler verilmeden böyle bir tezkereyi görüşmenin doğru olmadığını söyledi ama, Sayın Volkan Bozkır, öyle anlıyorum ki Dışişleri Bakanı olma arzusu var ama maalesef, Sayın Başbakan onu o koltuğa oturtabilmiş değil. Hemen onun yerine çıktı, Sayın Bakanı savunmaya koyuldu. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

AHMET TOPTAŞ (Afyonkarahisar) - Selamını getirdi bize, selamını!

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Hükûmet burada oturuyor, Hükûmete yönelik bir sataşma var ise Sayın Millî Savunma Bakanı söz alır, cevap verir.

Sayın Bozkır, size ne bundan, siz neden bu kadar yani bu kürsüye çıkma meraklısısınız, doğrusu merak ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

Sayın Bozkır'ın bu talebini anlayışla karşılarım, benim anlayışım Meclis Başkanlık makamının, divanının söz talep eden kişilere, olabildiğince özgürce bir yaklaşımla söz vermesidir. Nitekim, Sayın Bozkır'a Başkanlık makamı söz verince ben çıktım, kayıtlara geçirdim, dedim ki: "İç Tüzük'e aykırı olarak söz verdiniz, bu doğru değil ama öyle anlıyorum ki siz daha demokratik bir yönetim sergileyeceksiniz." Merhum Ali Dinçer bunu yapardı, Allah Rahmet eylesin, isteyen herkese söz verirdi, öyle bir yönetim anlayışı vardı. Bundan da mutlu oldum, demek ki her talep edene söz verecek. E, Sayın Mahmut Tanal'ın tezkereyle ilgili, İç Tüzük konusunda "Bu, savaş hâli ilanı mıdır, yoksa yabancı ülkelere asker gönderilmesi tezkeresi midir, İç Tüzük'ün hangi maddesine göre bunu görüşüyoruz?" şeklinde ifade edeceği bir söz talebini Başkanlık makamı kabul etmedi. Şimdi, AKP Grubundan söz talebi olunca bunu kabul edeceksiniz, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu söz talep edince bunu kabul etmeyeceksiniz, bunu kınıyorum, bu antidemokratik tutumu kınıyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Hamzaçebi.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Sayın Başkan Vekilinin böylesine antidemokratik bir tutumla bir başlangıç yapmış olmasını da Türkiye Büyük Millet Meclisi adına talihsizlik olarak değerlendiriyorum.

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)