Konu:ISPARTA MİLLETVEKİLİ SÜREYYA SADİ BİLGİÇ'İN 506 SIRA SAYILI BÜTÇE KANUNU TASARISI İLE 507 SIRA SAYILI KESİN HESAP KANUNU TASARISI'NIN BİRİNCİ TUR GÖRÜŞMELERİNDE AK PARTİ GRUBU ADINA YAPTIĞI KONUŞMASI SIRASINDA CUMHURİYET HALK PARTİSİNE SATAŞMASI NEDENİYLE
Yasama Yılı:4
Birleşim:28
Tarih:11/12/2013


ISPARTA MİLLETVEKİLİ SÜREYYA SADİ BİLGİÇ'İN 506 SIRA SAYILI BÜTÇE KANUNU TASARISI İLE 507 SIRA SAYILI KESİN HESAP KANUNU TASARISI'NIN BİRİNCİ TUR GÖRÜŞMELERİNDE AK PARTİ GRUBU ADINA YAPTIĞI KONUŞMASI SIRASINDA CUMHURİYET HALK PARTİSİNE SATAŞMASI NEDENİYLE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; öncelikle şunu söyleyeyim ki, ben uluslararası denetim belgesine sahip bir milletvekili arkadaşınızım. Sayın konuşmacının burada yaptığı konuşmanın ve denetim standartlarına referans göstererek yaptığı konuşmanın ne yazık ki içinde gerçek yok, doğru yok. Denetim standartlarının ilk maddesi bağımsızlık ve tarafsızlığı düzenler ve bütün denetim standartları bağımsızlık ve tarafsızlığa uygun olmak durumundadır.

SÜREYYA SADİ BİLGİÇ (Isparta) - Onu söyledik zaten. Biz bunu söyledik.

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) - Raporlama standartlarından bahsediyorsunuz. Meclise gelen bir rapor yok değerli arkadaşlar. Denetçi diyor ki: "Ben görüş bildiremedim." Bu, Batı nezaketinde şu demektir: "Bana hiçbir şey sunulmadı. Eğer bir şeyler sunulmuş olsaydı en azından şurada yolsuzluk var derdim ama hiçbir şey sunulmamış olması bildirebileceğim en ağır görüştür ve ben görüş bildirmiyorum." diyor. Onun için buraya Sayıştay raporu gelmiş gibi davranamazsınız.

İkinci mesele, rapor okuma komiteleri, müdahale ettiğiniz Sayıştay savcıları, Sayıştaya özel olarak, kilit olarak yerleştirdiğiniz birtakım insanlar denetçilerin hukuka uygun görüşlerini değiştiremezler. Eğer böyle olursa, bugün siz iktidardasınız, yarın muhalefette olursunuz, bilmeniz gereken birtakım yolsuzluklar, birtakım kilit personel tarafından değiştirilmeye başlar. Bize gönderilen Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderilen bir rapor değildir, raporun olmadığına yönelik belgedir. Rapor var mıdır? Vardır. Saklanmış mıdır? Saklanmıştır. Ve ben milletvekili olarak bu durumdan çok üzülüyorum.

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar)