Konu:GİRESUN MİLLETVEKİLİ NURETTİN CANİKLİ'NİN CHP GRUP ÖNERİSİ ÜZERİNDE YAPTIĞI KONUŞMASI SIRASINDA CUMHURİYET HALK PARTİSİNE SATAŞMASI NEDENİYLE
Yasama Yılı:4
Birleşim:28
Tarih:11/12/2013


GİRESUN MİLLETVEKİLİ NURETTİN CANİKLİ'NİN CHP GRUP ÖNERİSİ ÜZERİNDE YAPTIĞI KONUŞMASI SIRASINDA CUMHURİYET HALK PARTİSİNE SATAŞMASI NEDENİYLE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; her zamanki gibi Sayın Canikli doğru bilgi vermedi, bilgileri tek yanlı ve çarpıtarak vermiştir.

Birincisi, evet, grup önerisi bugün getirdik ama biz bütçe görüşme takvimine Cumhuriyet Halk Partisi olarak imza vermedik. Dolayısıyla, grup önerisi getirme hakkımızı kullanıyoruz. Eleştirilmesi gereken, "Neden imza vermediniz?" Danışma Kurulunun bütçe görüşme sürecine ilişkin kararına imza koymadık çünkü Sayıştay raporları yok. Evet, bütçelerin bir geleneği vardır ama Sayıştay raporları Türkiye Büyük Millet Meclisine ilk kez gelecek iken, doğru, bunun gelişi engellenmiştir. Bu nedenle imza vermedik.

Ayrıca, ben size geçmişten örnek vermek isterim Sayın Canikli. Bütçede, doğru, grup önerisi gelmez, genel görüşme önerisi getirilmez, yoklama istenmez ama bakın, 1997 yılında muhalefet bütçede bir genel görüşme önergesi getirmiş, görüşülmüş.

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Mutabakat olabiliyor.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Bütçede yoklama istenmez ama bugün, bakın, sizin partinizde, Hükûmette önemli görevleri olan kişilerin 10 Aralık 2001 tarihinde bütçede yoklama istediklerini tutanaklardan görüyoruz.

MUHARREM İNCE (Yalova) - İsimleri de bir oku istersen.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Yani, lütfen bunları da söyleyin, doğru anlatın.

AHMET AYDIN (Adıyaman) - Altı güne sığdırmışlardı.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Sayıştay raporları konusunda gerçeği söylemiyorsunuz. Konu şudur: Sayıştay, Yasası'nın 38'inci maddesine göre, kamu kurumlarının harcamalarına ilişkin olarak yapmış olduğu denetim sonucunda düzenlediği raporları Türkiye Büyük Millet Meclisine göndermek zorundadır. Bu yasal düzenleme, evet, sizin Hükûmetiniz döneminde yapıldı ancak şimdi bundan pişman oldunuz çünkü Amerikalılara, Amerika'daki Kızılderililere yapılan yardımın denetimine ilişkin raporun buraya gelmesini istemiyorsunuz. Sayıştayın yolsuzluk tespitlerine ilişkin raporunun gelmesini istemiyorsunuz, konu budur. Sayıştay Yasası'nın 38'inci maddesi gayet açıktır. Raporları engellediniz.

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)