Konu:Sağlık Bakanlığı Ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı Ve Teklifleri
Yasama Yılı:4
Birleşim:26
Tarih:09/12/2013


SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ SENA KALELİ (Bursa) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

İnsan Hakları Günü'nde ve insanlık, özgürlük sembolü Mandela'nın cenazesinin olacağı gün bir hak yerini bulacak ve Milletvekilimiz Sayın Balbay yemin edecek.

Tıbbi sekreterlik eğitimi alan sağlık personelinin atamaları konusunda herhangi bir gelişme olacak mı?

Sağlık personeli özlük haklarında iyileştirme bekliyor. Toplu taşımada indirim almalarıyla ilgili bir çalışma düşünüyor musunuz?

Kamu-özel iş birliği şehir hastaneleri sağlık hizmetinin piyasalaştırılması olacağı gibi, maliyeti uzun yılları bağlayacak, yer seçimlerinde de yeterli hassasiyet gösterilmediği ortadadır. Bu konuda gerekli hassasiyeti gösterecek misiniz?

Teşekkür ediyorum.