Konu:Sağlık Bakanlığı Ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı Ve Teklifleri
Yasama Yılı:4
Birleşim:26
Tarih:09/12/2013


SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ UĞUR BAYRAKTUTAN (Artvin) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Sayın Bakan, 2'nci madde üzerinde geçen gün yapmış olduğum konuşmada da hatırlatmıştım. Artvin ili Ardanuç ilçesindeki sorun hâlen devam ediyor. 11 sağlık personelinden 1 tanesi Arhavi ilçesine, 10 tanesi Artvin Devlet Hastanesine gönderildi. Artvin ile Ardanuç arası 42 kilometre. Şu anda ciddi anlamda kar var, ulaşım koşulları çok zor. Bu gönderilmiş olan personelin içerisinde iki aylık çocuğu olan sağlık personeli var. Buna ilişkin bu geçici görevlendirme nedeniyle sadece bu 11 personel değil, bütün bir ilçe halkı mağdur durumdadır. Bu konuda sizden iyi niyet bekledik, bu kararınızı geri almanızı bekledik. Bu konuda bir talimatınız olacak mı? Bu mağduriyetlerin giderilmesine ilişkin olarak ilgili kurumlar nezdinde bir girişiminiz olacak mı? Bu 11 personel ve aileleri bunu merakla beklemektedir.

Şimdiden teşekkür ediyorum.