Konu:KAHRAMANMARAŞ MİLLETVEKİLİ MAHİR ÜNAL'IN SATAŞMA NEDENİYLE YAPTIĞI KONUŞMASI SIRASINDA CUMHURİYET HALK PARTİSİNE SATAŞMASI NEDENİYLE
Yasama Yılı:4
Birleşim:26
Tarih:09/12/2013


KAHRAMANMARAŞ MİLLETVEKİLİ MAHİR ÜNAL'IN SATAŞMA NEDENİYLE YAPTIĞI KONUŞMASI SIRASINDA CUMHURİYET HALK PARTİSİNE SATAŞMASI NEDENİYLE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMER GENÇ (Tunceli) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; evvela, burada yanlış yapılıyor, burada raporu düzenlemek Meclis Başkanının görevidir. Bu raporların Anayasa'ya uygun olması lazım. Bakın, burada...

İDRİS BALUKEN (Bingöl) - Kabul etmiş zaten, Meclis Başkanı kabul etmiş, onaylamış, daha neyi tartışıyoruz.

KAMER GENÇ (Devamla) - Bir dakika efendim, bir dakika, ben konuşayım.

Burada, rapor düzenlenirken gelen muhalefet şerhlerinde eğer Türkiye Cumhuriyeti devletinin Anayasa'sına, İç Tüzük'e aykırı birtakım şeyler varsa Meclis Başkanı bunları iade eder ve bunları bastırmaz, burada büyük sorumluluk Meclis Başkanınındır. Düzenlenen bu raporla Türkiye Cumhuriyeti devletinin bölünmesini Türkiye Büyük Millet Meclisi kabul etmiştir, dolayısıyla Meclis Başkanının istifa etmesi lazım. (CHP sıralarından alkışlar)

İDRİS BALUKEN (Bingöl) - Ne alakası var! 1 doğru, 10 tane yanlış söylüyorsun!

KAMER GENÇ (Devamla) - Efendim, şimdi, bakın, geçen gün Beşir Atalay dedi ki: "Tayyip Erdoğan'ın 'Kürdistan' kelimesini kullanmasını biz aramızda tartıştık ve Tayyip Erdoğan o tartışma sonunda o 'Kürdistan' kelimesini kullandı." Tayyip Erdoğan bir Kürdistan kurulmasını istiyor ve buna da destek veriyor, arkadaşlar onu şey ediyorlar, oradan aldıkları destekle bunu yapıyorlar.

AHMET YENİ (Samsun) - Hadi be, yaptığın laflara bak!

KAMER GENÇ (Devamla) - Siz, zaten güneydoğuyu PKK'ya teslim etmişsiniz, Türkiye Cumhuriyeti devletini oradan çekmişsiniz. Şimdi, çıkıp da burada oynamanın anlamı yok.

HASİP KAPLAN (Şırnak) - Al, Atatürk'ün sözlerini oku...

KAMER GENÇ (Devamla) - Konuşma!

Bakın, Atatürk'ün burada kullandığı o kelimeler...

HASİP KAPLAN (Şırnak) - Meclis kürsüsünden sözlerini okutayım mı Atatürk'ün?

KAMER GENÇ (Devamla) - Bakın, Türkiye Cumhuriyeti devleti Osmanlı Devleti üzerine kurulmuş bir devlettir. O zaman Osmanlı Devleti vardı, çeşitli bölgeler vardı -Lazistan vardı, Kürdistan vardı- ama Türkiye Cumhuriyeti devleti, kurulduktan sonra tek bir devlettir.

HASİP KAPLAN (Şırnak) - Mustafa Kemal bu kürsüde söyledi bu sözleri...

KAMER GENÇ (Devamla) - Bu devletin bölünebilmesi için burada bir savaş kazanılması lazım. Türkiye Cumhuriyeti devletini, siz, bir savaş daha kazanmadıktan sonra bölemezsiniz. Sizler bölücüsünüz, siz Anayasa'yı ihlal ediyorsunuz; baş sorumlusu Tayyip Erdoğan'dır ve Tayyip Erdoğan Türkiye Cumhuriyeti devletini, belirli makamlara gelmek için bölüyor ve bu vatana ihanet suçunu işliyor.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

AHMET YENİ (Samsun) - Haydi oradan be, haydi yerine!

KAMER GENÇ (Devamla) - Bunun Yüce Divana sevk edilmesi lazım. (AK PARTİ sıralarından gürültüler) Bu suça sizler de iştirak ettiğiniz için de sizi aynı zamanda vatan haini...