Konu:SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ
Yasama Yılı:4
Birleşim:25
Tarih:04/12/2013


SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Şimdi, efendim, redaksiyon yetkisi, biraz, kabul edilmiş olan maddenin anlamını ve amacını tamamen değiştiriyor. Yani bir ifade düzeltmesinin ötesine geçerek tamamen farklı bir yere götürüyor maddeyi. Eğer gerçekten bir ihtiyaç var ise tekriri müzakere yapılabilir.

Şimdi, maddenin söz konusu cümlesi şöyle, okuyorum: "Bu kapsamda ilk defa çalıştırılacakların tespitinde uygulama faaliyetleri için, bu maddenin yayımından itibaren üç ay içerisindeki çalışmaları, akademik faaliyetleri açısından ise son bir yıllık faaliyetleri esas alınarak belirlenir." Yani, bunlar esas alınıp buna göre bir belirleme yapılır deniliyor. Şimdi, esas alınır derken sadece bunlara bağlı kalınarak bir belirleme yapılacağı anlamı çıkıyor. Bunu dikkatinize sunuyorum efendim.

SAĞLIK, AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU BAŞKAN VEKİLİ TÜRKAN DAĞOĞLU (İstanbul) - Sayın Başkanım, burada sadece anlatım bozukluğu düzeltiliyor, yoksa, anlamda bir değişiklik yapmak istenmiyor zaten.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Peki, teşekkür ederim.