Konu:Sağlık Bakanlığı Ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı Ve Teklifleri
Yasama Yılı:4
Birleşim:25
Tarih:04/12/2013


SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ UĞUR BAYRAKTUTAN (Artvin) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; 480 sıra sayılı Kanun Tasarısı üzerinde verilen önerge üzerine, 2'nci madde üzerine söz aldım. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Sözlerime başlamadan önce, öncelikle -biraz önce Sevgili Mahmut Tanal da anlattı, kendisine teşekkür ediyorum- 93'üncü maddede Anayasa'da düzenlenen, kanun hükmünde kararname tekniğinin ne olduğuna ilişkin bir düzenleme var değerli arkadaşlarım. Burada, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi verebilir." diye diyor. Yine, Anayasa'nın amir hükmünde, alt taraflarda ise "Kararnameler, Resmî Gazetede yayımlandıkları gün Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur." ibaresi var. Bugün burada görüşmüş olduğumuz kanun hükmünde kararname, ne yazık ki Anayasa'nın tarif etmiş olduğu kanun hükmünde kararname dizaynına uymuyor. Kanun yapma tekniği açısından eksiklik içermesine rağmen, tam anlamda yasanın tarif etmiş olduğu bir kanun olmamasına rağmen, aslında bir idari işlem olmasına rağmen, bir idari işlemi kanunla düzeltmek gibi bir hukuk garabeti içerisinde düzenleme yapıyoruz. Özellikle Meclis kayıtlarına geçirilmesi açısından bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Ama burada paylaşmak istediğim asıl şey farklı. Sayın Bakanım, özellikle, dikkatle dinlerseniz çok ilginç bir olayı sizinle paylaşmak istiyorum.

Bakın, Artvin'in Ardanuç ilçesinde bir hastanemiz var. 2005 yılında Sayın Başbakan tarafından Artvin'deki toplu törenlerle beraber açıldı. Bu hastane ilk açıldığı zaman elli yataklı bir devlet hastanesiydi. Ama gelinen noktada, yıllar içerisinde, ne yazık ki bu hastane erime kaydetti, bugün Ardanuç Devlet Hastanesi bu adla anılmıyor, entegre on yataklı bir hastane olarak anılıyor. Yani devlet hastanesi olma özelliğini yitirdi, o tarihten bugüne kadar da, ne yazık ki, orada, o hastanede ameliyathane olmuş olmasına rağmen, ilk açıldığı andaki ameliyathanenin bütün araç ve gereçleri başka yerlere kaydırıldı. Ardanuç, ne yazık ki, bugün, ameliyatların yapılmadığı, diyaliz merkezinin olmadığı, hastaların tedavi edilemediği bir tedavi merkeziyle karşı karşıya.

Onları bir kenara koyuyoruz, bugün size anlatmak istediğim gerçek daha farklı. Şu son kırk sekiz saat içerisinde, son üç gün içerisinde Ardanuç ilginç olaylar yaşadı. Bu da nedir? Onu anlatmak istiyorum.

Bakın, Sayın Bakanım, değerli milletvekilleri; Ardanuç'ta, bu hastanede bir şikâyet meselesinden kaynaklanan sorundan dolayı -ayrıntılarına girmek istemiyorum, olayın siyasi uzantıları da var- bir basit şikâyet meselesinden dolayı Ardanuç Devlet Hastanesinde görev yapan 11 sağlık personeli "geçici görev" adı altında başka ilçelere gönderildiler. Bunlardan 10 tanesi Artvin merkeze, 1 tanesi ise Arhavi'ye gönderildi değerli arkadaşlarım.

Sayın Bakanım, bunun siyasi boyutları var, bunu sizinle baş başa paylaşmak isterim, Türkiye Büyük Millet Meclisinde ayrıntılarına girmek istemiyorum. Ama gelinen noktada bu 10 kişinin çoğunluğu -Artvin merkeze gelenlerin birçoğu- yüzde 90'ı bayan, iki aylık çocuğu olan insanlar var. Artvin'le Ardanuç arasındaki kilometre 42 kilometre. Yani, üç dört gündür... Dün akşam itibarıyla da Artvin'e yoğun bir kar yağışı oldu. "Varyant yolu" demiş olduğumuz, Türkiye gerçeklerine yakışmayan, kara yolu standartları dışında olan bir yoldan bu insanlar, sabah erkenden kalkıyorlar Artvin'e geliyorlar, akşamüzeri Ardanuç'a dönüyorlar.

Şu anda Ardanuç'ta büyük bir toplumsal infial var, toplumsal barışı bozabilecek derecede büyük bir yara var. Buna lütfen el koymanızı istiyorum. Neden? Bakın, Artvin'e görevlendirme yaptıkları zaman şöyle söylediler, dediler ki: "Burada personel fazlası var, ihtiyaç fazlası var, bunları bu nedenle Artvin'e gönderiyoruz." Artvin Devlet Hastanesi diyor ki: "Hayır, bunların gelmelerine gerek yok, bizde gerekli personel var." Bu giden 10 kişi, hiçbir işte çalıştırılmadan, sadece koridorlarda geziyorlar. İhtiyaç fazlasına gerekçe gösterilen de şudur: Bakın, 2002'de iktidar olduğunuz zaman Ardanuç'un Bulanık köyünde 1 doktor, 10 hemşire vardı; Ardanuç'un Torbalı köyünde doktor vardı, hemşireler vardı; Ardanuç'un yine Soğanlı köyünde sağlık ocağı vardı, doktor vardı, sağlık personeli vardı; yine Ardanuç'un Aşağıırmaklar köyünde bir sağlık ocağı vardı, hekim vardı ve sağlık personeli vardı. Şimdi, bunları kapatınca doğal olarak sağlık personeline de ihtiyaç kalmadı. Böyle olunca da Artvin'e bu tayinler gönderildiği zaman denildi ki: "Efendim, bunlara ihtiyaç yoktur." Niye ihtiyaç yoktur? Çünkü, zaten sağlık ocaklarını kapattığınız için sağlık personeline ihtiyaç olmadığı da ortaya çıktı. Bunu şöyle bir gerçekle açıklamak istiyorum: Ardanuç'ta kaymakamlık binasını kapatırsanız ortada bir tane kaymakam bulursunuz, hiçbir iş yapmayan. Buna da ihtiyaç olmayabilir. O nedenle, buradaki bu yaraya mutlaka bir merhem olmanız gerektiğini düşünüyorum.

Yasaları değiştirmekle iş olmuyor Sayın Bakanım, kafaları da değiştirmek gerekiyor, o çok önemlidir diye düşünüyorum. Lütfen, bu yasama görüşmeleri bittikten sonra buradan çıktığınız zaman -Ankara çok soğuk, müthiş bir soğuk var- o aracınıza binmeden bir dakika şöyle kendinizi bir sorgulayın. O 11 sağlık personelinin her gün Artvin'den Ardanuç'a, Ardanuç'tan Arhavi'ye nasıl gidip gelebileceğini, çocuklarının, ailelerinin nasıl mağdur olduğunu, hangi haklı gerekçenin bunların mağduriyetine neden olabileceğini kendi vicdanınızda sorgulayın diyorum.

Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar)