Konu:KARAMAN MİLLETVEKİLİ LÜTFİ ELVAN'IN SATAŞMA NEDENİYLE YAPTIĞI KONUŞMASI SIRASINDA ŞAHSINA SATAŞMASI NEDENİYLE
Yasama Yılı:4
Birleşim:25
Tarih:04/12/2013


KARAMAN MİLLETVEKİLİ LÜTFİ ELVAN'IN SATAŞMA NEDENİYLE YAPTIĞI KONUŞMASI SIRASINDA ŞAHSINA SATAŞMASI NEDENİYLE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Elvan'a bana söz hakkı yarattığı için teşekkür ediyorum.

Bir kere 57'nci Hükûmete buradan bir teşekkür etmek gerekir. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun hazırlığını 57'nci Hükûmet yapmıştır, o dönem bürokrasi bunun üzerinde çok çalışmıştır. Ben de o çalışmaların içerisinde bir bürokrat olarak bulunmuştum. Tasarı, yanlış hatırlamıyorsam, Meclise sevk edildi ama seçimler oldu, kadük kaldı, görüşülemedi ama bunun ilk hazırlığını yapan 57'nci Hükûmetin kendisidir.

Elbette, bakın, biraz önce ben bir şey söylüyorum, "Bu tasarı sonuçta Adalet ve Kalkınma Partisinin Hükûmeti döneminde yasalaşmıştır, Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz buna destek verdik." diyorum, Sayın Elvan herhâlde o dönem Parlamentoda olmadığı için "Cumhuriyet Halk Partisine de teşekkür ederiz." demeyi aklına getirmedi. O dönem Parlamentoda olmadığınız için bunu hatırlayamadınız diye düşünüyorum.

Plan ve Bütçe Komisyonunda o tasarıyı alt komisyona aldığımız zaman orada geceli gündüzlü o tasarıda ciddi bir emek sarfettik. Ben size bir örnek vereceğim, dokuz günlük bayram tatilinin yedi gününü ben o tasarıyı daha mükemmele getirmek, taşımak için evde önerge hazırlamakla geçirdim ve bütün çalışmalarımı da o dönemin Plan ve Bütçe Komisyonundaki AK PARTİ'li üyeler gayet iyi hatırlayacaklardır. Ben o dönem buna emek veren bütün milletvekillerine de teşekkür ediyorum.

Sayıştay Kanunu'nun 38'inci maddesi düzenlilik denetiminin sonuçlarının Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulacağını düzenler. Bu denetim iki tür rapordan oluşur: Mali uygunluk raporu ve diğer uygunluk raporları. Uygunluk raporları mevzuata uygun olup olmadığının denetlenmesidir. Bu uygunluğun sonucunda, bu denetim sonucunda -zarar olabilir olmayabilir, Kanun ayrım yapmıyor- 38'inci madde bütün bunların hepsinin Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderileceğini düzenliyor.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Bilgilerinize sunuyorum ve ayrıca saygılar sunuyorum (CHP sıralarından alkışlar)