Konu:19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik Ve Spor Bayramı'na İlişkin
Yasama Yılı:2
Birleşim:108
Tarih:17/05/2012


19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI'NA İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AYLİN NAZLIAKA (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle söz almış bulunuyorum. Yüce heyetinizi saygıyla selamlarım.

Değerli milletvekilleri, hiç şüphesiz, 19 Mayıs bir ulusun direnişinin günüdür; 19 Mayıs, Anadolu'nun kaderinin değişiminin günüdür; 19 Mayıs, Türkiye'nin, Türk halkının emperyalizme karşı mücadelesinin günüdür ve gene 19 Mayıs, kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla özgürlük savaşının başladığı gündür. Onun için, 19 Mayıs bir başka deyişle de laik, demokratik, aydınlık Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı gündür. 19 Mayıs Ulu Önder, büyük devrimci Mustafa Kemal Atatürk'ün doğum günüdür. Mustafa Kemal Atatürk 1930'lu yıllarda Anadolu turnesi yaparken köyde bir kadınımızla tanışmıştır, kadınımıza "Kaç yaşındasın? Hangi tarihte doğdun?" diye sormuştur. Bu kadınımız 1919 yılında doğduğunu söylemiştir. Yaşça daha büyük gösterdiğine bakarak Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk "Emin misin?" dediğinde, kendisini tanımayan kadınımız "Evet, eminim. Benim doğum günüm Atatürk'ün Samsun'a çıktığı gündür çünkü ben daha öncesinde yaşamıyordum ki." demiştir. Bu kadın, daha sonrasında Türkiye Büyük Millet Meclisindeki ilk Ankara Milletvekili olan Satı Kadın'dan başkası değildir. Dolayısıyla, 19 Mayıs aslında bir ulusun, Türk ulusunun doğum günüdür değerli arkadaşlar.

Değerli milletvekilleri, Mustafa Kemal Atatürk yoklukla, yoksullukla, işgalcilerle müthiş bir mücadele vererek Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmuş ve bu cumhuriyeti de gençlere emanet etmiştir. "Benim bütün ümidim gençliktedir." demiştir ve o günlerden bugünleri görmüş olmalı ki Gençliğe Hitabesi'nde gençlere bazı tavsiyelerde de bulunmuştur, demiştir ki: "Bu ülke gaflet, dalalet ve hatta hıyanet içerisinde olduğu koşullarda da senin, Türkiye Cumhuriyeti'nin istiklaline ve bağımsızlığına sahip çıkma yükümlülüğün vardır." bunu belirmiştir Gençliğe Hitabe'sinde. Bu hitabe ki şu anda maalesef, Hükûmet sözcüleri tarafından, Hükûmet sözcüsü tarafından "Ayet midir ki bu?" şeklinde bir yoruma maruz kalmaktadır maalesef.

Bugün, nasıl bir ortamla karşı karşıyayız bunu bir kez daha hatırlayalım: 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle davalık olan bir Millî Eğitim Bakanlığı düşünün, "kindar gençlik" yetiştirmek isteyen bir başbakan düşünün; gene dediğim gibi, "Ayet midir bu?" diyerek Gençliğe Hitabe'ye yönelik bir yorum yapan bir hükûmet sözcüsü düşünün; birtakım bakanlıkların resmî web sayfasından bu ülkenin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün resmini ve ismini çıkartan bakanlar düşünün; gene, gençlerini coplayan, biber gazıyla zehirleyen, mahkemelerde süründüren, yıllarca hapislerde çürümeye maruz bırakan bir iktidar düşünün. Maalesef, bugün, gençliğimizin karşı karşıya kaldığı durum budur değerli arkadaşlar ve buradan tüm Türk gençliğine, Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti'ni emanet ettiği gençliğe bir kez daha seslenmek istiyorum:

Sevgili gençler, lütfen, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni ve Bursa Nutku'nu hiç aklınızdan çıkarmayın ve cumhuriyet değerlerine, cumhuriyet sembollerine sonuna kadar sahip çıkın. Unutmayın ki dinlenmemek üzere yola çıkanlar asla ve asla yorulmazlar diyorum.

Ben, bu duygularla, tüm ulusumuzun 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum ve önümüzdeki dönemlerde çağdaş bir Türkiye, ilerici bir Türkiye, aydınlık, özgür, insan haklarına saygılı bir Türkiye Cumhuriyeti'nde nice 19 Mayıs bayramlarını kutlayabileceğimiz günlerin hasretiyle yandığımı bir kez daha sizlere ifade etmek istiyor, saygılar sunuyorum. (CHP ve MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Nazlıaka.