Konu:3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne İlişkin
Yasama Yılı:4
Birleşim:24
Tarih:03/12/2013


3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ'NE İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Bugün, Dünya Engelliler Günü. Dünya Engelliler Günü'nde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak tüm engelli yurttaşlarımızı kucaklıyoruz. Nüfusumuzun, resmî rakamlara göre, yüzde 12,3'ü yani yaklaşık 9,5 milyonu engelli vatandaşlarımızdan oluşmaktadır. Böylesi bir sayı karşısında Dünya Engelliler Günü'nün çok daha özel bir anlamı vardır Türkiye'de. Engelliler sadece kendileri açısından değil, onun ailesi, yakın çevresi ve toplumumuz açısından çok önemli bir ihtiyaç grubunu oluşturmaktadır. Engelli vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlar yönünden diğer toplum kesimleriyle herhangi bir farklılığı olmamasına karşın temel hizmetlere ulaşılabilirlik açısından özel bir ihtiyaç grubunu, özel bir ilgi alanı grubunu oluşturmaktadır çünkü o hizmetlere ulaşmada büyük zorlukları vardır. Bu çerçevede, onların yaşam çevrelerinin düzenlenmesi, onların ihtiyaçlarına göre düzenlenmesi en büyük ihtiyaçtır ve sorun, ana sorun buradan doğmaktadır.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Diğer Meclis başkan vekillerimiz iki dakika süre vermiş olduğu için bir dakika ek süre...

İDRİS BALUKEN (Bingöl) - Grup başkan vekillerine genelde iki dakika veriyorlar.

BAŞKAN - Ondan bilgim yok benim, herkese bir dakika diye biliyorum.

İDRİS BALUKEN (Bingöl) - Yani, grup adına açıklama yaptığımız için...

BAŞKAN - Ya muhterem, haberim yok, ilk defa duyuyorum.

İDRİS BALUKEN (Bingöl) - İşte söylüyoruz.

BAŞKAN - Şimdi öğrendim, şimdi öğrendim. Ben 10 kişiye veriyorum, birer dakika diye biliyorum.

Buyurun Sayın Hamzaçebi.

Bir dakika daha ilave süre veriyorum.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Temel ihtiyaçlar açısından diğer toplum kesimleriyle herhangi bir farkı bulunmayan engelli vatandaşlarımızın kamu hizmetlerine ulaşmada büyük zorlukları vardır. Toplumsal yaşam çevresinin, onların yaşam alanlarının düzenlenmesi bu çerçevede son derece önemli bir ihtiyaç olarak ortaya çıkmaktadır. Ancak, çıkarılmış olan yasalara rağmen hâlâ bu alanda çok büyük zorlukları vardır. Yasalarla kamu kurumlarına, özel kurumlara verilmiş olan süre bitmiş olmasına rağmen bu sürenin uzatılmasına yönelik düzenlemeler büyük bir sorun yaratmaktadır. Artık bu sorunlara bir son verelim ve yaşam çevremizi, yaşam alanlarını engelli vatandaşlarımıza uygun olarak düzenleyelim.

Çok teşekkür ederim.