Konu:TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE AZERBAYCAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA ARŞİV ALANINDA İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜNÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR
Yasama Yılı:4
Birleşim:23
Tarih:28/11/2013


TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE AZERBAYCAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA ARŞİV ALANINDA İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜNÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

BAŞBAKAN YARDIMCISI ALİ BABACAN (Ankara) - Teşekkür ediyorum.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; öncelikle, bazı illerimize ait spesifik sorular vardı ve başka konularla ilgili sorular. Tabii, konuştuğumuz bu kanun tasarısı metniyle, anlaşma metniyle ilgili bir tane bile soru yok. Onun için, bu soruların bazılarını, özellikle illerimize spesifik olan soruları ilgili bakan arkadaşlarımızla görüşüp daha sonra yazılı olarak cevaplandırılmasında ben fayda görüyorum.

Bunun haricinde, bugünkü gazetelerde çıkan yine bazı iddialarla ilgili sorular vardı. Ben bugünkü gazetelerin hepsini henüz takip etmiş değilim, okumuş değilim. Dolayısıyla, o sorularla ilgili cevapların da yine ilgili birimlerimiz, ilgili bakanlarımız tarafından incelenmesinde ve cevapların oluşturulmasında yine fayda var. Ama şunu belki söylemekte fayda var...

Ha, bu arada zeytinle alakalı soru vardı: "Prim desteği niye Adalet Bakanımıza soruldu?" Adalet Bakanımız, biliyorsunuz, aynı zamanda Hatay milletvekilimiz.

İLHAN DEMİRÖZ (Bursa) - Tarım Bakanını bulamadıkları için.

BAŞBAKAN YARDIMCISI ALİ BABACAN (Ankara) - Yani, muhtemelen Hataylı çiftçilerimiz kendi milletvekilleri olan Bakanlarına da sormakta fayda görmüş olabilir.

Bizim tarımla ilgili bütün desteklerimiz Tarım Destekleme Kurulu kararıyla alınmakta. Orada ilgili bakanlıklarımız temsil edilmekte, Tarım Bakanlığımızın başkanlığında olmakta ve tarım destek bütçesi çerçevesinde hangi tür tarım ürününe ya da hangi tür aktiviteye ne tür destek verileceği o Tarımsal Destekleme Kurulu tarafından belirlenmekte. Dolayısıyla, bu talepler Tarım Bakanlığımıza ulaştırıldığında eminim ki o Destekleme Kurulumuz bunları ele alacaktır ve kararlar orada oluşacaktır. Tabii, tarımsal destek bütçemizin çerçevesinde bunların yapılması, karar verilmesi gerekmekte. Tabii, bizim son on bir yıllık dönemde tarımsal desteklerimiz gerçekten çok çok artmış durumda. Türkiye tarımsal katma değer üretimi açısından dünyada 11'inci sıradan dünyada 7'nci sıraya yükselmiş durumda. Bunda da akılcı destek politikalarının kuşkusuz çok çok büyük önemi var.

Bunun yanında, bankacılık sektörümüzle ilgili ve bir kamu bankamızla ilgili yine hem konuşmalarda hem de sorularda bazı hususlar vardı. Öncelikle şunu ifade etmekte fayda var: Türkiye'de bankacılık sektörü gerçekten çok çok büyük bir reformdan geçmiş durumda. 2004, 2005, 2006 yıllarında çıkarılan Bankacılık Yasası, konut kredisi yasası, kredi kartı yasası, TMSF'yle ilgili yasal düzenleme, bütün bunlar bizim bankacılık sektörümüz açısından son derece önemli reformlar oldu. Bankacılık sektörünün sermaye yeterlilik rasyosu çok çok yükselmiş durumda ve hem kamu olsun hem özel bankalar olsun, BDDK tarafından ve Merkez Bankası, SPK gibi halka açık bankalar açısından, bütün bu kurumlarımızla yakın bir gözetim ve denetim altında. Zamanında atılan bu adımlar sebebiyle ve zamanında bankacılıkla ilgili çok dikkatli bir gözetleme ve düzenleme sebebiyledir ki 2008-2009 krizinden bu yana dünyada pek çok büyük banka, dünyada ilk sıralara giren, trilyonlarca dolarlık, euroluk, yenlik aktif büyüklüğü olan bankalar sarsılırken, sıkıntı yaşarken, batma noktasına gelirken Türkiye'de ne kamu bankalarından ne özel bankalardan herhangi birinde çok şükür hiçbir sıkıntı yaşanmamıştır.

Tabii, burada genel anlamda yine bankacılık sektörümüze baktığımızda, likidite rasyosu açısından, sermaye yeterlilik rasyosu açısından, takibe geçen alacaklar açısından tarihî iyi göstergeler var şu anda bütün parametrelerle alakalı. Şu anda bankacılık sektörümüze baktığımızda, bankacılık sektörümüzün sermaye yeterlilik rasyosu yüzde 15,5 civarında. Bu, dünyanın en yüksek oranlarından bir tanesi. Yüzde 13'ün altında hiçbir bankamız yok; kamu özel, toplamdan bahsediyorum. Likidite rasyoları yüzde 150 civarında, uluslararası standartların çok çok üzerinde ve toplam sektördeki takibe geçen alacaklara baktığımızda da yine dünya ortalamalarının çok altında. Toplam sektörümüzde şu anda yüzde 3 civarında takipte olan bir alacak vardır ve bu tarihî düşük seviyedir. Başka ülkelerle mukayese edildiği takdirde de yine tarihî düşük seviyededir.

Tabii, malumunuz, bankacılık sektörü yakından düzenlenmesi gereken, yakından izlenmesi gereken bir sektör. Sadece kamu bankaları açısından değil, özel bankalar açısından da, attıkları her adımda, aldıkları her kararda belli kurallar, belli standartlar içerisinde hareket etmek zorundalar.

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) - Sayın Bakan, istihbarat raporu değişti mi? Lütfen söyler misiniz.

BAŞBAKAN YARDIMCISI ALİ BABACAN (Ankara) - Şimdi, bankacılık sektörüyle alakalı yine en hassas konulardan bir tanesi, bankacılık sektörümüzün makroekonomimize ve finansal istikrarımıza katkısı. Hele hele kamu bankaları açısından baktığımızda, yıllardır görev zararlarıyla boğuşan, milyarlarca dolar hazineye yük olan kamu bankalarının şu anda hepsi kârlıdır, hepsi hazineye temettü vermektedir ve on bir yıldır hazineye verdikleri temettü artı ödedikleri vergi milyarlarca dolar seviyesindedir. Dolayısıyla, hazineye yük olan, devlete yük olan kamu bankacılığı anlayışından tam tersine hazineye artık kaynak aktaran bir kamu bankacılığı sistemi var Türkiye'de. Üstelik özel bankalar olsun, kamu bankaları olsun, biliyorsunuz, bu bankaların hazineye çok büyük yükü oldu 2000-2001 krizinde ve bu kriz sebebiyle yaklaşık sadece Türk lirası olarak topladığımızda 180 milyar TL, eski parayla 180 katrilyonluk özel tertip biz borç ödedik. Özel tertip devlet borçlanma senetlerinin ödemesini 2010 sonu itibarıyla tamamladık. 180 milyar, eski parayla 180 katrilyon. Bu sadece Türk lirası olarak topladığınızda. Bunu o günkü kura ya da sadece enflasyonla bugüne getirdiğinizde rakam tam 280 katrilyon tutuyor. 2001 krizine kadar özel bankaların artı kamu bankalarının toplam birikmiş ne kadar zararı varsa bu...

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) - Sayın Babacan, bu kredi özel bankadan devralındı mı?

BAŞBAKAN YARDIMCISI ALİ BABACAN (Ankara) -...hazinenin üzerine yük olarak geldi ve hazine 2010 sonuna kadar 280 katrilyon gibi bir rakamı kuruş kuruş ödedi. Dolayısıyla, o eski bankacılık krizinden gelen dönemlerin borçları şu anda tamamen kapanmış durumda.

Gelelim bugünkü durumuna. Bugün itibarıyla kamu bankalarımızın takipte olan alacağı, takibe geçen alacağı özel sektörden farklı değildir. Özel sektör ortalamaları neyse yaklaşık olarak kamu bankalarımızın da takibe geçen alacakları aşağı yukarı aynı yüzdelerde devam etmektedir. Bankacılık sektörü aynı zamanda ticari işletmeciliğin olduğu bir sektördür. Bugün kamu bankalarımız da ticari işletmecilik anlayışıyla çalışmaktadır ve ticaretin gereği neyse kamu bankalarımız da bunu yapmaktadır.

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) - Sayın Bakan, 700 milyonluk kredi battı mı, bunu söyleyin. Tamam, biz bunu öğreneceğiz.

BAŞBAKAN YARDIMCISI ALİ BABACAN (Ankara) - Kaldı ki kamu bankalarımızın genel portföyüne baktığımızda, dosya dosya baktığımızda, bankalarla alakalı... Özellikle, bu bankacılık sırrı kavramını da burada ben tekrar hatırlatmakta fayda görüyorum. Bankacılık Kanunu'nda çok açıktır, bankacılıkla ilgili, dosya bazında, ister mevzuat olsun ister kredi olsun bankacılık sırrı hükümleri çok açıktır.

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) - Sayın Bakan, bu bir kamu bankası, bankacılık sırrı burada geçerli değil, rica ediyorum! Bilmeyen vekillerimiz olabilir, söylediğiniz hukuki olarak geçerli değildir Sayın Bakan.

BAŞBAKAN YARDIMCISI ALİ BABACAN (Ankara) - Bu bankacılık sırrına tabi olan konuların Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısında, hatta araştırma komisyonlarında dahi gündeme getirilmeyeceğini herhâlde en iyi bu Meclis bilmektedir. Hatta, Meclisimizin İç Tüzük'ünde dahi bununla ilgili maddeler vardır. Dolayısıyla, herhangi bir dosyayı böyle çekip...

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) - Sayın Bakan, müşteri sırrıyla alakalı bir durumdur o.

BAŞBAKAN YARDIMCISI ALİ BABACAN (Ankara) - ...o dosyayla ilgili konularda burada farklı, ileri geri şeyler sunup ondan sonra bunlarla alakalı, böyle açıktan bankacılık sırrı kapsamındaki konularla alakalı cevap vermemizi beklemeniz de beyhudedir.

CELAL DİNÇER (İstanbul) - Başka bankalar için niye söylüyorsunuz peki?

BAŞBAKAN YARDIMCISI ALİ BABACAN (Ankara) - Dolayısıyla, burada yapılacak iş... Defalarca yazılı soru önergelerine konu olduğu gibi, sözlü soru önergelerine konu olduğu gibi, zaten bunlar zamanında sorulmuştur. Konuyu incelemekte olan, takipte olan bütün alacaklara yakın bir şekilde bakmakta olan BDDK zaten bütün takipteki alacaklara hâkimdir.

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) - Sayın Bakan, bütün gazeteler çarşaf çarşaf yazdı, nasıl "bankacılık sırrı" dersiniz bu kadar milletvekiline! Bu, Parlamentoyu kör etmektir Sayın Bakan.

BAŞBAKAN YARDIMCISI ALİ BABACAN (Ankara) - BDDK ile ilgili, BDDK'nın denetleme kapsamındaki ve gözetleme kapsamındaki bütün konular BDDK tarafından da gerektiği ölçüde rapor edilmektedir ve yasalar dâhilinde ve o bankacılık sırrı ve ticari sır hükümleri çerçevesinde rapor edilmektedir. Kaldı ki, takibe geçen belli miktarın üzerindeki pek çok alacak sadece BDDK tarafından değil...

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) - Sayın Bakan, 2002 yılındaki bütün olayları niye gazeteye verdi partiniz? Bütün her şeyi, dinleme tutanaklarını bile nasıl verdi, yazık günah değil mi o zaman o insanlara?

BAŞBAKAN YARDIMCISI ALİ BABACAN (Ankara) - ...Sayıştay tarafından ve Başbakanlık Teftiş Kurulu tarafından da bunların hepsi denetlenmektedir. Dolayısıyla, devletimizin ilgili birimleri...

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) - Ya bu siyasi hamledir sadece, sadece siyasi hamledir! Yani, bu yolsuzluk duyulmasın, duyulmasın! 700 milyon battı, duyulmasın!

BÜLENT TURAN (İstanbul) - Sayın Başkan, duyamıyoruz!

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) - Duyulmasın be Bülent, duyulmasın! Duyulmasın be canım kardeşim!

BAŞBAKAN YARDIMCISI ALİ BABACAN (Ankara) - ...ilgili kuruluşları bütün bunların araştırması içerisindedir, incelenmesi içerisindedir, tamamı hakkında inceleme yürütülmektedir. Dolayısıyla, burada, böyle gazetelere yansıyan birkaç haberden hareket edip bu işi burada farklı bir boyutta yansıtıp devam etmekte ben büyük sakınca görüyorum.

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) - Bir tane cevap var mı ya, sizler bir şey söyleyin ya! Bu kadar net iddia ortaya koyduk, bir tane cevap var mı, Başbakan Yardımcısı ya!

BAŞBAKAN YARDIMCISI ALİ BABACAN (Ankara) - Dolayısıyla, ben şunu söyleyebilirim: Gereken bütün dosyalar başta BDDK...

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) - Sayın Babacan, gerçekten hiç şık değil yaptığınız!

BAŞBAKAN YARDIMCISI ALİ BABACAN (Ankara) - ...başta Başbakanlık Teftiş Kurulu ve ilgili bütün kuruluşlarımız tarafından yakından incelenmektedir...

ALİ HAYDAR ÖNER (Isparta) - Çıkmaz ayın son çarşambasında açıklanacak!

BAŞBAKAN YARDIMCISI ALİ BABACAN (Ankara) - ...ve bunların sonucunda da gerektiğinde suç duyurularında bulunulmaktadır...

CELAL DİNÇER (İstanbul) - Sayın Bakan, Hükûmetin en saygıdeğer Bakanıydınız, bu cevap size yakışmadı.

BAŞBAKAN YARDIMCISI ALİ BABACAN (Ankara) - ...ve gerektiğinde de bu dosyalar mahkemelere de intikal etmektedir. Kaldı ki bizim dönemimizde, baktığınızda, kamu bankalarıyla ilgili de spesifik dosyalarla ilgili raporlar düzenlenmiştir.

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) - Korktuğumuz bunun usul olması, Meclisi kör etmenin usul olması. Yarın öbür gün muhalefete düşersiniz...

BAŞKAN - Arkadaşlar, soru sordunuz, cevabı dinliyoruz şimdi.

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) - Sayın Başkan, cevap vermiyor ki. Rica ederim, siz müdahale edin.

BAŞBAKAN YARDIMCISI ALİ BABACAN (Ankara) - Bu raporlarla ilgili gerektiğinde de suç duyurularında bulunmuşlardır. Şu anda mahkemeye...

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) - Sayın Başkan, bizim içeriğimize müdahale ediyorsunuz, Sayın Bakan cevap vermiyor ama.

ALİ HAYDAR ÖNER (Isparta) - Cevap yok.

BAŞKAN - Bitsin bakalım süresi. Lütfen...

BAŞBAKAN YARDIMCISI ALİ BABACAN (Ankara) - Dolayısıyla, şimdi ben tekrar hatırlatıyorum: Bakın, bankacılıktan bahsediyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi, kanun yapıcı güç ve milletvekillerinin uluslararası terminolojide bir başka ismi vardır: "Kanun yapıcılar"dır.

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) - Aynı zamanda denetleyicilerdir.

BAŞBAKAN YARDIMCISI ALİ BABACAN (Ankara) - Kanun yapıcılar aynı zamanda kanunları en iyi bilmesi gereken ve kanunların hükümlerini en iyi uygulaması gereken...

Şimdi, Bankacılık Kanunu'nu açıp baktığınızda...

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) - Sayın Bakan, böyle bir kanun yok ama, böyle bir kanun yok.

BAŞBAKAN YARDIMCISI ALİ BABACAN (Ankara) - ...Bankacılık Kanunu'nda bununla ilgili hükümler çok çok açıktır.

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) - Meclisin KİT Komisyonu en gizli bilgileri alacak yer.

ALİ HAYDAR ÖNER (Isparta) - Görevini yap, açıkla, vekillere akıl verme!

BAŞBAKAN YARDIMCISI ALİ BABACAN (Ankara) - Dolayısıyla, bu açık hükümler çerçevesinde ilgili kurumlarımız gerekeni yapmaktadır.

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) - Sayın Bakan, o zaman nasıl Meclis soruşturma komisyonu kurdunuz, insanları Yüce Divana gönderdiniz siz?

BAŞBAKAN YARDIMCISI ALİ BABACAN (Ankara) - En küçük bir rakam dahi, gelmiş her türlü şikâyet, gündemimize gelen her türlü problem mutlaka ilgili birimlerimizce incelenmektedir. Bunlarla ilgili denetim raporu düzenlenmektedir ve denetim raporları mutlaka mahkemelere intikal ettirilmektedir, eğer denetim raporlarında gerçekten somut bir şey bulunmuş ise.

Dolayısıyla, siz bunu rahatlıkla kullanırsınız, konuşursunuz, bir saat daha, iki saat daha...

ALİ HAYDAR ÖNER (Isparta) - Hiçbir soruya cevap vermeme...

BAŞBAKAN YARDIMCISI ALİ BABACAN (Ankara) - ...birkaç basın toplantısı daha yapabilirsiniz ama benim verdiğim cevap...

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) - Sayın Bakan, yakışmıyor! Rica ediyorum... Yetim hakkının konusu ve yasal değil konuşmanız. Rica ediyorum... Yaptığınız doğru da değil!

BAŞBAKAN YARDIMCISI ALİ BABACAN (Ankara) - ...bu Meclisin çıkarttığı kanunlar çerçevesinde...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)