Konu:Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Arşiv Alanında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair
Yasama Yılı:4
Birleşim:23
Tarih:28/11/2013


TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE AZERBAYCAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA ARŞİV ALANINDA İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜNÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ AHMET DURAN BULUT (Balıkesir) - Sayın Bakan, ben de Aykut Bey'in iddialarını çok ciddi buluyorum. Bilginiz olduğu, daha önce bunun gündeme getirildiği ifade edilmektedir. "Fakir fukara, garip gureba" edebiyatıyla, kul hakkı yememe adına ifadelerin bu iddiada karşılık bulması ve bunun mutlak surette açığa kavuşması adına Türkiye Büyük Millet Meclisini bilgilendirmenizi... Sizin emanetinizde olan, sizin sorumluluğunuzda olan böyle bir bankada eğer böyle bir yolsuzluk olmuş ve bunu görmezden gelmişseniz sizi bakanlık görevinden istifaya davet ediyorum.