Konu:MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İSMET YILMAZ'IN 488 SIRA SAYILI KANUN TASARISI'NIN TÜMÜ ÜZERİNDEKİ SORU-CEVAP İŞLEMİ SIRASINDA YAPTIĞI KONUŞMASINDA CUMHURİYET HALK PARTİSİNE SATAŞMASI NEDENİYLE
Yasama Yılı:4
Birleşim:22
Tarih:27/11/2013


MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İSMET YILMAZ'IN 488 SIRA SAYILI KANUN TASARISI'NIN TÜMÜ ÜZERİNDEKİ SORU-CEVAP İŞLEMİ SIRASINDA YAPTIĞI KONUŞMASINDA CUMHURİYET HALK PARTİSİNE SATAŞMASI NEDENİYLE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ben, Sayın Bakanın görev alanına giren bir kanunla ilgili size bilgi vereceğim ve kimlerin darbelere nasıl yaklaştığını sizler daha iyi göreceksiniz.

Hükûmet, 21 Temmuz 2013 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinden bir kanun çıkardı. Kanunun konusu, 28 Şubat nedeniyle mağdur olan asker ve sivil personelin haklarının iadesini düzenliyor yani Hükûmet 28 Şubatı, o askerî müdahaleyi darbe olarak değerlendiriyor ve bu darbenin yaratmış olduğu mağduriyeti gidermek amaçlı bir kanun çıkarıyor. Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak, kısa bir süre önce bir kanun teklifi verdik, dedik ki: Türkiye'de 12 Mart darbesi vardır, 12 Eylül darbesi vardır, daha geriye gidersek 27 Mayıs 1960 vardır. Bu darbelerde mağdur olanların haklarını da iade edelim. Hükûmet özellikle "darbe" deyince bundan sadece 28 Şubatı anlıyor, ona göre 12 Eylül ve 12 Mart darbe değildir, onun mağdurlarının haklarının iadesi gibi bir şey onun gündeminde yoktur. Niye yoktur biliyor musunuz? Çünkü, Adalet ve Kalkınma Partisi varlığını 12 Eylül darbesine borçludur. Asıl darbeci sizlersiniz. (CHP sıralarından alkışlar)

Türkiye'de, bugün, "sivil darbe" olarak isimlendirdiğimiz, yargıyı Hükûmetin kontrolüne almak suretiyle demokrasiyi ve özgürlükleri rafa kaldırmaya çalışan bir hükûmet varsa o da Sayın Bakanın mensubu olduğu Hükûmettir.

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)