Konu:GÜNDEMİN, USULÜNE GÖRE DÜZENLENMEDİĞİ İDDİASIYLA BİR USUL TARTIŞMASI AÇILMASI GEREKTİĞİNE İLİŞKİN
Yasama Yılı:4
Birleşim:20
Tarih:21/11/2013


GÜNDEMİN, USULÜNE GÖRE DÜZENLENMEDİĞİ İDDİASIYLA BİR USUL TARTIŞMASI AÇILMASI GEREKTİĞİNE İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, ben bir konuyu arz etmek istiyorum efendim. Başkanlığın sunuşlarında uzun zamandan beri yer almayan bir konuya temas etmek istiyorum.

Şimdi, Mustafa Elitaş'a soruyorum: Şimdiye kadar Tayyip Erdoğan'la, bakanlarla yurt dışına gittin mi, gitmedin mi? Şimdi, Recep Erdoğan şu anda Moskova'ya gitti, Bülent Arınç Amerika'ya gitti. AKP'li milletvekillerinden buna iltihak edenler var mı, yok mu?

Bakın, Anayasa'nın 82'nci maddesine göre Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri hükûmetin yani yürütme organının emrine girecek bir görev alamazlar ancak altı ayı aşmamak suretiyle bir görev kabul etmeleri Türkiye Büyük Millet Meclisinin iznine bağlı. Bu, Anayasa'nın 82'nci maddesi çok açık. Öteden beri, burada, Türkiye Büyük Millet Meclisinde başbakan, cumhurbaşkanı, bakanlar yurt dışına gittiği zaman kendilerine refakatçi olarak götürdükleri milletvekilleri için buradan müsaade alıyorlardı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı buraya getiriyordu önergeyi ve bunu Türkiye Büyük Millet Meclisine sunuyordu sunuşlar arasında ama üç senedir Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı bu konuda bir sunuş yapmıyor. Ben biliyorum, uçaklarda görüyoruz giderlerken, bu AKP'li milletvekillerini getiriyorlar, orada harcırah alıyorlar, yevmiye alıyorlar...

RECEP ÖZEL (Isparta) - Hiç kimse harcırah almıyor ya! Yalan söylüyor efendim.

KAMER GENÇ (Tunceli) - ...devletin uçağına biniyorlar. Ondan sonra, otellerinde yiyorlar içiyorlar, keyiflerine bakıyorlar, karılarını da bazıları yanlarında getiriyor.

BAŞKAN - Sayın Genç...

KAMER GENÇ (Tunceli) - Bu konuda 63'üncü maddeye göre bir usul tartışması açılmasını istiyorum.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Usulle ne alakası var Sayın Başkan bunun?

RECEP ÖZEL (Isparta) - Usulle ne alakası var bunun ya!

BAŞKAN - Yani bunun şimdi benim tutumumla ilgili bir durumu yoktur.

KAMER GENÇ (Tunceli) - Hayır, hayır, Başkanlığın Meclis gündeminin düzenlenmesine ilişkin efendim. Türkiye Büyük Millet Meclisinin Başkanlığının Meclis gündeminin oluşturulmasına ilişkin konuda istiyorum.

BAŞKAN - E, yani şimdi, biliyorsunuz, bu, Başbakanlık tezkeresi olarak geliyor Meclise ve Başkanlığa...

KAMER GENÇ (Tunceli) - Efendim, olsun ama Anayasa ihlal ediliyor Sayın Başkan.

BAŞKAN - Bir dakika dinleyiniz ki ben de sizin sorunuza bir cevap vereyim. Türkiye Büyük Millet Meclisinin Başkanlığına bu Başbakanlık tezkereleri geldiği zaman burada, sunuşlarda yer almaktadır.

KAMER GENÇ (Tunceli) - Anladım.

BAŞKAN - Şimdi, Başbakanlığın yollamadığı bir şey için Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bir usulsüzlük tartışmasını ya da suçlamasını yöneltmek doğru bir şey değildir. Başbakanlıktan geldiği zaman biz burada okutuyoruz efendim.

KAMER GENÇ (Tunceli) - Ama benim bu konuda zaten...

BAŞKAN - Demek ki Başbakanlık yollamıyor efendim. Bunun cevabını da böyle verebiliriz size.

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, hayır, bir dakika... Benim bu konuda Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanına verdiğim soru önergesi var. İki sene oldu, cevaplandırmıyor.

BAŞKAN - Cevaplandırırlar herhâlde efendim şimdi.

KAMER GENÇ (Tunceli) - Hayır efendim, bakın, o zaman bana cevap versin. Başbakanlık Anayasa'nın 82'nci maddesini ihlal ediyor, bu konuda tezkereyi göndermiyor. Lütfen bu konuda bir usul tartışması açalım.

BAŞKAN - Bunu burada açamam efendim.

KAMER GENÇ (Tunceli) - Efendim, 63'üncü maddeye göre ısrar ediyorum.

BAŞKAN - Kusura bakmayın Sayın Genç.

KAMER GENÇ (Tunceli) - Hayır efendim ama bu çok...

BAŞKAN - Bunu bu şekilde açamam çünkü siz soru önergesi vermişsiniz, Başkanlık buna cevabını verecektir ve de Başbakanlıktan gelmediği sürece de biz bunu yapamayız.

KAMER GENÇ (Tunceli) - Hayır, Sayın Başkan, bakın, Anayasa'nın ihlaline Başkanlık aracı oluyor. Yani bu AKP'li milletvekilleri Anayasa'ya sadakat göstereceklerine, Meclis Başkanı sadakat göstereceğine yemin etti.

BAŞKAN - Siz bunu burada getirdiniz, söylediniz, tutanaklara geçti efendim. Teşekkür ederim.

KAMER GENÇ (Tunceli) - Ama yok, usul tartışması açalım, bakalım, bu böyle unutulacak bir konu değil ki. Yani devlet için...

BAŞKAN - Unutmuyoruz efendim. Sayın Genç, bu konuyu tartışmayalım lütfen.

KAMER GENÇ (Tunceli) - Hayır efendim, gündem, usulüne göre düzenlenmiyor, dolayısıyla burada, Türkiye Büyük Millet Meclisinden giden milletvekilleri, AKP'li milletvekilleri devletin uçağıyla, Hükûmetle gidiyorlar, harcırahlarını alıyorlar, otellerde yatıyorlar fakat buradan gelip -Türkiye Büyük Millet Meclisinden- izin alınmıyor. Anayasa'nın 82'nci maddesine göre Anayasa suçu işleniyor. Bunu burada ifade edelim efendim.