Konu:Hükûmet Tarafından Kredi Kartı Limitleri Ve Borçlarıyla İlgili Gerekli Tedbirlerin Alınması Gerektiğine İlişkin
Yasama Yılı:4
Birleşim:20
Tarih:21/11/2013


HÜKÛMET TARAFINDAN KREDİ KARTI LİMİTLERİ VE BORÇLARIYLA İLGİLİ GEREKLİ TEDBİRLERİN ALINMASI GEREKTİĞİNE İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ AHMET DURAN BULUT (Balıkesir) - Sayın Başkan, Türkiye'de vatandaşlara gelişigüzel dağıtılan kredi kartlarının sayısı 56 milyonu aşmıştır. Kazançlarına bakılmaksızın limitleri yükseltilen kredi kartları vasıtasıyla 2013 yılı itibarıyla bugüne kadar yapılan taksitli satış, harcama 46 milyon lirayı geçmiştir. Aileler, vatandaşlar bu noktada bir kredi kartı vurgunuyla karşı karşıyadır. Ortaya çıkan aile facialarının önüne geçmek adına, bu noktada Hükûmetin bir an önce tedbir alması, kredi kartı limitlerinin vatandaşın gelirine bakılarak yükseltilmesi ve biriken borçların taksitlendirilerek, yeniden yapılandırılarak ödenmesi konusunda gerekli tedbirlerin alınmasını istiyorum.

Teşekkür ederim.