Konu:TOPLUM AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HAFTASI VE 22 KASIM DİŞ HEKİMLERİ GÜNÜ'NE İLİŞKİN
Yasama Yılı:4
Birleşim:19
Tarih:20/11/2013


TOPLUM AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HAFTASI VE 22 KASIM DİŞ HEKİMLERİ GÜNÜ'NE İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

BAYRAM ÖZÇELİK (Burdur) - Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; Ağız ve Diş Sağlığı Haftası ve 22 Kasım Diş Hekimleri Günü dolayısıyla söz almış bulunmaktayım. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyor, diş hekimi meslektaşlarımın gününü tebrik ediyorum.

Saygıdeğer milletvekilleri, şu anda sizlerle ses tellerimden gelen dalgaların dilimin ağız içerisindeki dişlerime ve dudaklarımın temaslarıyla ortaya çıkan kelimelerle ve cümlelerle hitap ediyorum.

İnsanların bir set dişi var, arabalarını belki beş on senede bir değiştirebiliyorlar ama bütün bir ömür için bir tek set dişe sahipler. Bunların mutlaka korunması gerekli.

Bir Japon atasözü "Bilmek ama onu yaşantıya dönüştürememek bilmek değildir." Biz toplum olarak ağız ve dişin önemini biliyor gibiyiz ama sağlığını korumak noktasında gerçekten çaba harcamıyoruz, demek ki bir şeyleri bilmiyoruz.

Saygıdeğer milletvekilleri, can alıcı bazı bilgileri sizinle paylaşmak istiyorum. 5-17 yaş grubu çocukların yüzde 60'ında var olan diş eti enfeksiyonları büyüme yetersizliğine sebep olmaktadır. Kötü ağız hijyenine sahip olan bireylerin kronik solunum sistemi hastalıklarına yakalanma riskinin 4-5 kat daha fazla olduğu bilinmektedir.

Değerli milletvekilleri, bu veriler kadar çarpıcı sonuç nedir biliyor musunuz? Dünya Sağlık Örgütüne göre ağız ve diş hastalıkları önlenebilir hastalıklardır. Öncelikle 0-18 yaşlarda yapılacak koruyucu ve önleyici tedavilerle ağız ve diş hastalıkları ortaya çıkmadan önlenebilecek veya basit tedavilerle ağız diş sağlığımız ve dolayısıyla genel sağlığımız korunmuş olacaktır. Ağız sağlığını genel sağlığın bir bileşeni olarak maalesef göremiyoruz. Buna dikkat çekmek için ağustos ayında İstanbul'da Dünya Dişhekimleri Birliğinin yaptığı kongrede -yaklaşık yabancı 4.137 katılımcının bulunduğu- İstanbul Deklarasyonu'nda ağız sağlığı genel sağlığın bir bileşeni olarak algılatılmak istenilmiştir.

Ülkemizde 49 diş hekimliği fakültesi var. Fakültelerde 3.200 kişi, kamuda 6.195, özel sektörde 14.800 olmak üzere 24.195 diş hekimi toplum ağız ve diş sağlığının iyileştirilmesi için hizmet vermektedir. Son yıllarda Sağlık Bakanlığımız ADSM'lerde, müthiş bir şekilde toplumumuzu buraya yönlendirerek hizmet vermeye gayret etmektedir.

Değerli arkadaşlar, 2002 yılında 2.438 diş hekimi 1.465 diş unit'i ile hizmet verirken şu anda, 2013 yılı Temmuz ayı itibarıyla 6.195 diş hekimi 6.462 diş unit'i ile hizmet vermektedir. Ağız ve diş sağlığı hizmeti birimleri: 2002 yılında 1 diş hastanesi, 13 ağız diş sağlığı merkezi varken şu anda 125 ADSM, 6 tane ağız ve diş sağlığı hastanesi, 110 diş tedavi ve protez merkezi, 738 de poliklinik hizmeti verilmektedir. Yeterli midir? Yeterli değildir.

Biraz önce Kadir Bey'in de ifade ettiği gibi çarpıcı bir veri şudur: 2011 yılında cari sağlık harcaması 68 milyar 607 milyon TL iken Sosyal Güvenlik Kurumunun açıkladığı ağız ve diş sağlığı harcaması 1 milyar 367 milyondur. Bu da göstermektedir ki ağız ve diş sağlığına yapılan harcamalarda maalesef... İmkânlar ve fırsatlar daha da toplumumuzun önüne açılması gerekmektedir.

Diğer bir konu da Anadolu'muzda 14.800 diş hekimi... ADSM'ler merkezlerde, bu diş hekimlerimiz ise Anadolu'da büyük şehirlerimizi tercih etmiş durumdadır. Dolayısıyla, hizmet satın alma noktasında Maliye Bakanlığımız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız aslında büyük bir adım atmıştır; sistemin, yönetiminin nasıl olacağını, hizmet satın almanın yollarını şu anda belirlemiştir ama Ekonomik Koordinasyon Kurulumuzda, sağlık üst kurulunda hizmet satın almanın yolunun açılması bekletilmektedir. Dolayısıyla Ekonomik Koordinasyon Kurulu üyeleriyle yaptığımız görüşmelerde inşallah önümüzdeki süreçte, bazı konularda ikna ettiğimiz takdirde hizmet satın almanın yolunun açılmasını istiyoruz. Aslında biz şunu da özellikle istiyoruz; diyoruz ki: Madem toplumun tamamından hizmet satın alamıyorsak 0-18 yaş yani 4-18 yaş grubunda halk sağlığı stratejisi planı altında yaklaşık 19 milyon 200 bin kişinin yararlanacağı koruyucu ve önleyici diş hekimliği noktasında hizmet satın almanın yolunun mutlaka açılması gerekir.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Beş yıl bekliyorlar sırada Bayram, beş yıl. Bu nasıl diş sağlığı?

BAYRAM ÖZÇELİK (Devamla) - Ağız ve Diş Sağlığı Haftası vesilesiyle bütün ailelerimizi, öğretmenlerimizi ağız diş sağlığı konusunda duyarlı olmaya davet ediyor, yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)