Konu:Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş'ın Sataşma Nedeniyle Yaptığı Konuşması Sırasında Şahsına Sataşması Nedeniyle
Yasama Yılı:4
Birleşim:18
Tarih:19/11/2013


KAYSERİ MİLLETVEKİLİ MUSTAFA ELİTAŞ'IN SATAŞMA NEDENİYLE YAPTIĞI KONUŞMASI SIRASINDA ŞAHSINA SATAŞMASI NEDENİYLE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KAMER GENÇ (Tunceli) - Benim hayatım hileyle geçseydi, en azından, Mustafa, senin gibi bir şeytan her zaman için hilelerimi bulurdu! Şimdi, zaten, senin ne olduğunu bilen bir insanım.

ÜNAL KACIR (İstanbul) - Sayın Başkan, üslubuna dikkat etsin.

SUAT ÖNAL (Osmaniye) - Kem söz sahibine aittir.

KAMER GENÇ (Devamla) - Ben hayatımda hep dürüstlükle mücadele ettim. Hayatımda dürüstlükle mücadele ettiğim için 7 dönemdir bu kürsüye gelip konuşuyorum. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

BAŞKAN - Lütfen sakin olunuz.

KAMER GENÇ (Devamla) - Ayrıca, şimdi, değerli arkadaşlar, bakın, bunun örnekleri var. AKP'li belediyeler seçmeni zorluyor; getireceksin boş oy pusulasını atacaksın, mühürlüyü götürüp atacaksın, boşu getireceksin.

Ben diyorum ki -farz edelim ki ben bu hileyi yapıyorum- bu hileleri önleyelim, dürüst seçim yapalım. Mustafa, senin aklın ermez, dürüstlük nedir sen bilmezsin, tamam mı çünkü senin ne yaptığını ben iyi bilen bir insanım.

Ayrıca da benim saman fabrikasıyla bir ilgim yok. Böyle bir şey oldu. Mustafa Bey bu saman konusunu çok dile getiriyor. Ben de bu kürsüde "Mustafa Bey, bu samanı çok seviyorsun. Merak etme, kışlık saman hisseni ayıracağım." dedim. Hâlâ da onları getiriyor.

Benim fabrikayla mabrikayla ilgim yok. Bir arkadaşa kısa bir dönem için şey yaptım. Baktım ki olmuyor sizin iktidarınız zamanında, zararla sattım.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Parayı nasıl aldın?

KAMER GENÇ (Devamla) - Eğer sen benim onu milletvekilliği forsumu kullanarak aldığımı ispatlamazsan müfterisin! (AK PARTİ sıralarından gürültüler) Erkeksen gel çıkalım bunu ispat edelim namuslu bir insansan. Eğer ben bir kuruş orada nüfuz kullanmışsam şerefsizim.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Gazeteler yazdı. Milletvekili seçimlerinden bir hafta sonra aldın.

KAMER GENÇ (Devamla) - Eğer hiç kullanmadan... Bana bu iftirayı atan da şerefsizin kendisidir. (AK PARTİ sıralarından gürültüler) Onun için, şerefli insansa gidelim araştıralım. Hakikaten, ben orada beş kuruş bir menfaat temin etmiş miyim etmemiş miyim? Arkadaşlar, buyurun, siz iktidar partisisiniz. Yani benimle meşru yollardan mücadele etmekten acizsiniz; hırsızlıklarınızı, yolsuzluklarınızı dile getirdiğim için çıldırıyorsunuz. Bu hırsızlıkları, yolsuzlukları burada dile getirmemem için benim söz hakkımı elimden alıyorsunuz. Yiğitliğiniz varsa çıkalım burada birer saat konuşalım bu konuları; sizin yaptığınız yolsuzlukları, hırsızlıkları... (AK PARTİ sıralarından gürültüler)