Konu:Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can'ın Görüşülen 493 Sıra Sayılı Kanun Teklifi'yle İlgili Oyunun Rengini Belli Etmek Üzere Yaptığı Konuşması Sırasında Cumhuriyet Halk Partisine Sataşması Nedeniyle
Yasama Yılı:4
Birleşim:18
Tarih:19/11/2013


KIRIKKALE MİLLETVEKİLİ RAMAZAN CAN'IN GÖRÜŞÜLEN 493 SIRA SAYILI KANUN TEKLİFİ'YLE İLGİLİ OYUNUN RENGİNİ BELLİ ETMEK ÜZERE YAPTIĞI KONUŞMASI SIRASINDA CUMHURİYET HALK PARTİSİNE SATAŞMASI NEDENİYLE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, bakın, iki dakika verdiniz sataşmadan...

RECEP ÖZEL (Isparta) - Otuz saniyeye iki dakika ya!

KAMER GENÇ (Devamla) - Neyse... Şimdi burada suistimal yapan AKP'liler. Ben usulü suistimal etmiyorum. Burada kanunun aleyhine konuşsam ciddi şeyler söylerim. Bir defa, seçimde büyük hileler yapılıyor.

RECEP ÖZEL (Isparta) - Ne hilesi?

KAMER GENÇ (Devamla) - Bize gelen duyumlara göre -bakın, AKP'liler- geçen seçimde bastırılmış milyonlarca oy pusulası kayıp. Bu oy pusulalarını AKP'liler alıyorlar, getiriyorlar, vatandaşlara dağıtıyorlar, AKP mührünü basıyorlar, sandık başına giden vatandaşlar bunu getirip zarfa atıyorlar, boş oy pusulasını getiriyorlar. Böyle bir suistimal var. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

Eğer, dürüst seçim yapmak istiyorsanız, namuslu seçim yapmak istiyorsanız; dürüst ve namuslu seçim yapmak, namuslu ve şerefli insanların işi.

RECEP ÖZEL (Isparta) - Sen şimdi Yüksek Seçim Kuruluna şerefsiz mi diyorsun?

KAMER GENÇ (Devamla) - O zaman, dürüst ve namuslu seçim yapalım, dolayısıyla hileli seçimin önünü keselim. Bunu keselim, böyle bir kanunu getirin. Yarına bu kanunla ne yapacaksınız? Milyonlarca basılı oy pusulasını getireceksiniz, AKP teşkilatlarına dağıtacaksınız, o dağıtımda getirecekler onlar bazı seçmenlere bu boş oy pusulalarını verecekler, AKP mührünün üzerine "evet" mührünü basacaklar, getirecekler boşu, tekrar verecekler. İşte, yiğitliğiniz varsa, biz dürüst bir seçim yapalım. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

Bakın, burada yüzde 10 barajından dolayı şu anda sizin grubunuzda 58 fuzuli şagil olan milletvekili var. Gelin, şu yüzde 10 barajını kaldıralım. Yüzde 10 barajı olmasa siz şimdi iktidar olamazdınız.

Bugün o hâlinizle Türkiye Cumhuriyeti devletini bölüyorsunuz, Türkiye Cumhuriyeti devletini yok ediyorsunuz. Tayyip Erdoğan tutuyor, Barzani'ye diyor ki: "Kürdistan Başkanı." Kürdistan Başkanı demek, Kuzey Irak'taki Kürt devletini onaylamak demektir. Ağzınızdan çıkan lafı bilin. Ama tabii ki cahil, cühela insan ağzından çıkan lafı anlamaz, ne anlama geldiğini bilmez. Bilerek konuşun.

Teşekkür ederim.