Konu:KAMU İHALE KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR
Yasama Yılı:4
Birleşim:17
Tarih:14/11/2013


KAMU İHALE KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın Maliye Bakanına yapmış olduğu açıklamalar için çok teşekkür ediyorum.

Bir konuda şöyle bir açıklama yaptı: Kamu İhale Kanunu kapsamı dışında bırakılan ihalelerin toplamının toplam kamu ihalelerine oranı yüzde 7,5'tur. Sayın Bakan şüphesiz bir bilgiye dayalı olarak bunu söylüyor ancak değerlendirmeyi şöyle yapmak daha doğru olur. İki grup ihale vardır. Birincisi, Kamu İhale Kanunu kapsamı dışında bırakılan ihaleler. Bunlar her şekilde yapılabilir; rekabete açık yapılabilir, kapalı yapılabilir, rekabet hiç olmayabilir; bir meçhuldür, onu bilemiyoruz, nasıl yapıldığını bilemiyoruz. İkinci grup ihaleler Kamu İhale Kanunu kapsamında olan ihaleler. Ama bunu da ikiye ayırmak gerekir. Birincisi, rekabete açık olan ihaleler; ikincisi, rekabete açık olmayan ihaleler. Yani bir pazarlık usulüyle yapılan alım gerçekte rekabete açık alım değildir. Bizim fiiliyatımızda, kamu uygulamasında bu bu şekilde işler. Doğrudan temin usulü rekabete açık bir usul değildir yani rekabet sağlanan bir usul değildir, bir meçhuldür orada. Davetiye usulü, belli istekliler arasında teklif usulü, bütün bunlar rekabete açık olmayan ihalelerdir. Dolayısıyla, Kamu İhale Kanunu kapsamı dışında bırakılan ihaleler artı rekabete açık olmayan bu ihalelerin toplamını aldığımızda bunların toplam kamu ihalelerinin toplamına oranı 2002-2013 yılları arasında üçte 1 düzeyindedir. Yani kamu alımlarının toplam üçte 1'lik bölümü rekabete açık olmayan ihaleler sonucunda gerçekleştirilmektedir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizim hesabımız bu şekildedir. Buna şunlar dâhil değil: Yap-işlet-devret usulü, yap-işlet usulü, yap-işlet-kirala usulü. Bunlar da Kamu İhale Kanunu kapsamı dışındadır. Bu dediğim usullerle yapılan ihaleler, sözünü ettiğim üçte 1'lik orana dâhil değildir. Onları da dâhil edersek oran çok daha yukarıya çıkar. Bunu ifade etmek için söz aldım.

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)