Konu:KAMU İHALE KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR
Yasama Yılı:4
Birleşim:17
Tarih:14/11/2013


KAMU İHALE KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunun Cumhuriyet Halk Partili üyeleri bu teklifin Bayındırlık Komisyonu dışında Plan ve Bütçe Komisyonunda, Adalet Komisyonunda, Anayasa Komisyonunda, ilgili komisyonlarda görüşülmesine ilişkin karşı oylarını bu rapora yazdılar.

Burada iktidar partisi adına konuşan Sayın Milletvekili, Sayın Doğan Kubat dedi ki: "Bunun esas komisyonu Bayındırlık Komisyonudur, diğer komisyonlarda görüşülmesine gerek yoktur."

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının kanun teklifine ilişkin havalesine bakıyoruz. Esas komisyon olarak, Meclis Başkanlığı, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunu belirlemiş, tali komisyon olarak hiçbir komisyona havale yapmamış.

Bu teklif, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nda değişiklik öngörüyor. 4734 sayılı Kanun'un kendisine baktığımızda, Türkiye Büyük Millet Meclisine Hükûmet tasarısı olarak geldiğinde hangi komisyonlarda görüşüldüğüne baktığımızda, Meclis Başkanlığının, Bayındırlık Komisyonu dışında o tasarıyı o zaman Adalet Komisyonuna havale ettiğini görüyoruz, Plan ve Bütçe Komisyonuna havale ettiğini görüyoruz. Adalet Komisyonu ve Plan ve Bütçe Komisyonu tali komisyon olarak belirlenmişler. Plan ve Bütçe Komisyonu o tarihte, 2002 yılında bu tasarıyı görüşmüş, görüşünü de Bayındırlık Komisyonuna bildirmiş.

Görüştüğümüz düzenleme seçim işlerini konu aldığı için doğal olarak arkadaşlarımız Adalet Komisyonu yanında bunun Anayasa Komisyonunda da görüşülmesi gerektiğini söylemişler ama bütün bunlara rağmen bu teklif hiçbir tali komisyonda görüşülmeksizin sadece Bayındırlık Komisyonunda görüşülerek Genel Kurula getirilmiştir; bu doğru değildir. Bir kere, kamu harcamasına neden olan bütün düzenlemeler, bütün tasarılar Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmek zorundadır, hatta tali komisyon olarak değil, esas komisyon olarak Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmek zorundadır. Bunu, arzu eden, arkadaşlarımız İç Tüzük'ün gerekçelerine baktığında görebilirler. Meclis Başkanlığında, Kanunlar ve Kararlar Başkanlığında İç Tüzük'ün gerekçeleri vardır; ben, arkadaşlarımıza o gerekçelere bakmalarını tavsiye ederim. Bu tek maddelik değişikliğin kamu harcamasına neden olan bir değişiklik olması nedeniyle esas komisyon olarak da Bayındırlıkta değil Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmesi lazım ama bırakalım esas komisyon olarak Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmeyi, tali komisyon olarak bile orada görüşülmemiştir, bu önemli bir eksikliktir.

İkincisi, "Seçime az bir zaman var, bu değişikliği yapmaya mecburuz." şeklinde burada ortaya konan anlayış doğru değil arkadaşlar. Bunu bir kez ifade ettim, bir kez daha ifade etmeyi görev sayıyorum, yanıltıcı bilgi veriliyor. "Efendim, seçime yirmi iki gün kala oy pusulalarının şekli belli olacak, kaç kişinin, kaç siyasi partinin orada yer aldığı belli olacak, ancak ondan sonra basıma geçilecek." Böyle bir şeyi kabul etmek mümkün değil. Bırakalım eski yılları, 2002 yılı seçimini 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na göre yaptık, bir istisna yoktu, 2004 yerel seçimini ona göre yaptık, 2007'yi ona göre yaptık. 2008'de kanunda bir değişiklik yapıldı, dendi ki o değişiklikte: "Eğer seçimler zamanından önce yapılıyor ise, erkene alınıyor ise, ara seçim yapılıyor ise -ara seçim de beklenmeyen bir seçimdir- Anayasa değişikliği halkoyuna gidiyorsa -çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi toplanıp Anayasa'yı değiştirmeye karar vermiş olabilir; bu, zamana, bir takvime bağlı bir olay değildir- böyle hâllerde Kamu İhale Kanunu'na tabi olmasın Yüksek Seçim Kurulunun harcamaları."

Şimdi, yerel seçimin 30 Mart 2014'te yapılacağı beş yıl öncesinden belli. Bunun ihalesi şimdiden yapılır, şartnamesi hazırlanır, pusulası, şusu busu, hepsi, onlar zamanı geldiğinde basılır, satın alınır. Gerekçe samimi değil, doğru değil.

Ayrıca, her türlü seçim harcaması Kamu İhale Kanunu dışına çıkarılıyor yani bilgisayar yazılım programını da siz Kamu İhale Kanunu dışına çıkarıyorsunuz, sadece oy pusulalarını değil.

Ben, teklif sahibinin gerekçesinin, Hükûmetin buna...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - ...katılma gerekçesinin samimi olmadığı kanaatindeyim, bunu Genel Kurulun bilgilerine sunuyorum.

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)