Konu:YOZGAT MİLLETVEKİLİ YUSUF BAŞER'İN 493 SIRA SAYILI KANUN TEKLİFİ'NİN TÜMÜ ÜZERİNDE ŞAHSI ADINA YAPTIĞI KONUŞMASI SIRASINDA ŞAHSINA SATAŞMASI NEDENİYLE
Yasama Yılı:4
Birleşim:17
Tarih:14/11/2013


YOZGAT MİLLETVEKİLİ YUSUF BAŞER'İN 493 SIRA SAYILI KANUN TEKLİFİ'NİN TÜMÜ ÜZERİNDE ŞAHSI ADINA YAPTIĞI KONUŞMASI SIRASINDA ŞAHSINA SATAŞMASI NEDENİYLE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ne yazık ki iktidar partisinin şöyle bir üslubu var: Bütün cumhuriyet tarihiyle bir hesaplaşma içerisinde görmekte kendisini ve 2002 öncesine yönelik bu tip ağır ifadeleri kullanmakta ve sayın konuşmacı benim söylemediğim bir şeyi, 2002 öncesinden çok kötü olduğuna yönelik söylediğimi ima ederek benim 2002'nin öncesi yönetimleri ağır bir dille suçladığımı söyledi. Böyle bir durum söz konusu değil. Ben sadece birikmiş birtakım problemlerden bahsettim. Elimden geldiğince adil olmaya çalışıyorum.

Aynı konuşmacı çıkıp, mesela, konuşması sırasında temellendirmek için dedi ki: "Merkez Bankası kasasında 130 milyar dolar para var." Arkadaşlar, Merkez Bankası kasasında 130 milyar dolar para var ve bu kötü bir şey. Keşke bağımsız bir medya olsa biz de derdimizi anlatabilsek çünkü çok borcumuz olduğu için Merkez Bankasında para var. Mesela, gidin siz, kısa vadeli borçlarımızı bir sorun, "Bu ülke olarak ne kadar borçluyuz ve bu Merkez Bankasına niye bu para konuldu?" diye.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Karşılama oranına baksın.

AYKUT ERDOĞDU (Devamla) - Mesela siz bu uluslararası yatırım pozisyonu nedir diye bir öğrenin, sonra gidin uluslararası yatırım pozisyonuna göre "Bu ülke -kamu, özel- ne kadar borçlu diye sorun. Keşke daha az borçlu olsak da kaliteli yönetim üzerinde sizlerle tartışabilsek.

"Yol yaptık." diyorsunuz. Teşekkür ediyoruz, yaptığınız bütün her şey için teşekkür ediyoruz. Siz, bunları yurttaşların vergisiyle yapıyorsunuz. Bizim size söylediğimiz şu: "Temiz yapın, şeffaf yapın, bunu bedelinde yapın, yandaşlarınıza yaptırarak 2 katına, 3 katına çıkma şaibesi yaratmayın." Çünkü, kullandığınız para sadece sizin seçmenlerinize veya sizin kişisel mallarınıza ait değil.

Bir diğer hususu da düzeltmek isterim. Şimdi, diyorsunuz ki: "Doğrudan teminle alacağız." Değerli arkadaşlar, bu bir ihale değil, hep onu anlatmaya çalıştık, tekrar anlatıyorum: 3 tane ihale var; açık ihale, belirli istekliler arasında ihale, pazarlık usulü ihale. Doğrudan temin ihale değil -şartnamesi yok, ilan edilmiyor- bunu öğrenin. Bunu öğrenin ki biz kalite üzerinde tartışabilelim. Bu temel bilgiler olmadan bizi ağır bir dille eleştirdiğinizde üzücü oluyor.

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar)