Konu:YOZGAT MİLLETVEKİLİ YUSUF BAŞER'İN 493 SIRA SAYILI KANUN TEKLİFİ'NİN TÜMÜ ÜZERİNDE ŞAHSI ADINA YAPTIĞI KONUŞMASI SIRASINDA ŞAHSINA SATAŞMASI NEDENİYLE
Yasama Yılı:4
Birleşim:17
Tarih:14/11/2013


YOZGAT MİLLETVEKİLİ YUSUF BAŞER'İN 493 SIRA SAYILI KANUN TEKLİFİ'NİN TÜMÜ ÜZERİNDE ŞAHSI ADINA YAPTIĞI KONUŞMASI SIRASINDA ŞAHSINA SATAŞMASI NEDENİYLE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; mızrak çuvala sığmıyor. Buraya çıkan, biraz önce konuşan milletvekili arkadaşımız herhâlde önündeki bu sıra sayısını okumamış durumda. İlgili komisyonun raporu...

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) - Teklif onun, teklif sahibi Başkanım.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Teklif sahibi bilmiyor yani bilmeden çıkmış, laf kalabalığıyla olayı gürültüye getirmeye çalışıyor.

YUSUF BAŞER (Yozgat) - Kendin bilmiyorsun, kendin!

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Hukukçu, hukukçu, uzmanlık alanı ihaleler!

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Bakın, şimdi, Kamu İhale Kanunu'nun 22'nci maddesinin (i) bendinde sizin hükûmetleriniz döneminde 2008 yılında bir değişiklik yapıldı. 22'nci maddesinin (i) bendi diyor ki: Seçim dönemi bitmeden önce seçimlerin yenilenmesine veya ara seçime ya da Anayasa değişikliğinin halkoyuna sunulmasına karar verilen hâllerde, Yüksek Seçim Kurulu tarafından yapılacak filigranlı oy pusulası ve oy zarfı kâğıdı alımı, basımı vesaire bunlar Kamu İhale Kanunu dışındadır. Bu maddenin mantığı şu: Seçimler beş yılda bir yapılır, dört yılda bir yapılır, tarihi bellidir ama birden bu seçimlerin öne alınmasına karar verilir ise, -beklenmeyen bir durumdur bu- o hâlde Yüksek Seçim Kurulu bu hazırlıkları kolaylıkla yapabilmeli, bu düşünceyle bu hâllerde Kamu İhale Kanunu dışında alım yapılabilsin.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Pazarlığa girer o zaman.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Bu var zaten.

Şimdi yaptığınız nedir? Beş yılda bir yapılacak olan yerel seçimler, dört yılda bir yapılacak olan genel seçimler, Cumhurbaşkanlığı seçimi...

YUSUF BAŞER (Yozgat) - Ara seçimler de dâhil.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Ara seçimi söylemiyorum, ara seçim beklenmeyen bir durumdur. Cumhurbaşkanlığı seçiminin hangi tarihte yapılacağı bellidir. Bu seçim tarihi belli olan hâllerde dahi "Ben Kamu İhale Kanunu'na tabi olmadan alım yapacağım." diyorsunuz.

Teklif sahibi Değerli Milletvekili Arkadaşım, bunu ya bilmiyorsunuz, ya bildiğiniz hâlde millete, milletvekillerine yanlış bilgi veriyorsunuz, olmuyor.

YUSUF BAŞER (Yozgat) - Çok iyi biliyoruz.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Bakın, siyasette şunu yapmak gerekir: Gerçek durum neyse o anlatılır. onun üzerine ne söylenecekse gene söylenir ama gerçeği kendi senaryonuza göre değiştirirseniz, bu olmaz.

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)