Konu:Kamuoyunda "yaşa Takılanlar" Olarak Bilinenlerin Emeklilikle İlgili Mağduriyetlerinin Giderilmesi İçin Hükûmeti Göreve Davet Ettiğine İlişkin
Yasama Yılı:4
Birleşim:17
Tarih:14/11/2013


KAMUOYUNDA "YAŞA TAKILANLAR" OLARAK BİLİNENLERİN EMEKLİLİKLE İLGİLİ MAĞDURİYETLERİNİN GİDERİLMESİ İÇİN HÜKÛMETİ GÖREVE DAVET ETTİĞİNE İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ AHMET DURAN BULUT (Balıkesir) - Sayın Başkan, Türkiye'de her emeklinin yaptığı gibi, kanunun tanıdığı, primlerini süresi içerisinde yatırmış, iş yerlerinden ayrılmış ancak yaşları sebebiyle emekli olamamış, bugün yaşları itibarıyla yeni bir iş bulamayan, işsiz kalarak kendi geçimlerini temin etmekte güçlük çeken, "yaşa takılanlar" diye kamuoyunda bilinenlerin mağduriyetlerinin giderilmesi noktasında Hükûmeti tekrar uyarıyor, göreve davet ediyorum. Önümüzdeki günlerde İzmir'de büyük bir miting yapacaklar, yürüyüş yapacaklar, tepkilerini dile getirecekler. Ülkenin her yerinde tepkilerini, bu haklı taleplerini dile getirdikleri hâlde Hükûmetin bu noktada duyarsız kalmamasını, bu yaraya bir çözüm bulmasını diliyorum.

Teşekkür ederim.