Konu:Giresun Milletvekili Nurettin Canikli'nin Sataşma Nedeniyle Yaptığı Konuşmasındaki Bazı İfadelerine İlişkin
Yasama Yılı:4
Birleşim:16
Tarih:13/11/2013


GİRESUN MİLLETVEKİLİ NURETTİN CANİKLİ'NİN SATAŞMA NEDENİYLE YAPTIĞI KONUŞMASINDAKİ BAZI İFADELERİNE İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Değerli milletvekilleri, biraz önce yaşanan tartışma üzerine, izninizle, görüşümü ifade etmek istiyorum. Sayın Kamer Genç kürsüde doğru bulmadığım bir konuşma yaptı; daha doğrusu, konuşmasının bir iki cümlesini doğru bulmadım. AK PARTİ Grubuna, Sayın Canikli'ye yönelik olarak beyinle ilgili birkaç şey söyledi. Sayın Canikli haklı olarak ayağa kalktı, itiraz etti. Elbette kendisine yönelik böyle ağır bir değerlendirme olunca kendisi de doğal olarak bu tepkiyi göstermek durumundadır. Ancak, Sayın Canikli dün kürsüde Sayın Kamer Genç'e hitaben "beyinsiz" kelimesini kullandı.

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Hayır, sadece bir genel ilkeden bahsettim, kimseyi hedef almadım ben yapmayın.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Bakın, "beyinsiz" kelimesini kullandınız. Onu geçiyorum yani ben bu kadar önemli bir konuyu, daha doğrusu dört partinin mutabakatıyla yürürlüğe girecek olan bir düzenlemeyi konuşurken herkesin üslubuna dikkat etmesi gerektiğini söylemek istiyorum.

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Tamam da bu konuşmaları kim yapıyor Allah aşkına Sayın Hamzaçebi? Yapmayın ya, lütfen ya. Kim başlattı, kim yaptı? Hakaret ediyor, cevap verin o zaman. Yapmayın ya.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Biraz önce siz kürsüye çıktınız, dediniz ki: "Esfeli salihin" (AK PARTİ sıralarından gülüşmeler)

BÜLENT TURAN (Ankara) - Salihin, salihin!

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - "Esfeli sâfilîn" Gülmeyin, sizlerle bu konuda yarışırım, o gülen bir beyefendi, arkadaş var.

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) - Zaten belli oluyor.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Gelin, gelin, bu konuları sizlerle tartışabilirim, yeter ki karşıma çıkın.

BAŞKAN - Sayın Hamzaçebi, lütfen Genel Kurula hitap edin.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Canikli'nin kullanmış olduğu bu ifadenin anlamı "Aşağıların aşağısı, aşağılığın aşağılığı." Bakın, bir hakaret, dün "beyinsiz"le başlayan bir hakaret cümlesi bugün bir başka hakaretle devam ediyor ve AK PARTİ Grubu da bu hakaret cümlesini alkışlıyor. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Ben hayatımda hiç kimseye hakaret etmedim.

BAŞKAN - Yapmayın sayın milletvekilleri.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Bakın, bu kelime kime hakarettir? Bunun muhatabı birisi vardır burada.

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Ben hiç kimseye hakaret etmedim en fazla kendimi savunmuşumdur. Bu kadar.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Bu hakaret cümlesiyle sizi baş başa bırakıyorum. Nasıl Adana Valisinin hakaret cümlesini Başbakan koruması altına aldıysa öyle anlıyorum ki sizin bu hakaret cümlenizi de AK PARTİ Grubu koruma altına alıyor. Hayırlı olsun bu anlayışınız. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)