Konu:Giresun Milletvekili Nurettin Canikli'nin Yaptığı Açıklama Sırasında Şahsına Sataşması Nedeniyle
Yasama Yılı:4
Birleşim:16
Tarih:13/11/2013


GİRESUN MİLLETVEKİLİ NURETTİN CANİKLİ'NİN YAPTIĞI AÇIKLAMA SIRASINDA ŞAHSINA SATAŞMASI NEDENİYLE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KAMER GENÇ (Tunceli) - Ya, şimdi, bakın beyler, evvela konuşulan şeyleri anlamak için adam olmak lazım. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Konuşmak için de adam olmak lazım.

BAŞKAN - Sayın Genç, lütfen...

BÜLENT TURAN (İstanbul) - O kendine söylüyor Sayın Başkan.

KAMER GENÇ (Devamla) - Adam değilseniz konuşulan şeyleri anlayamazsınız. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

BAŞKAN - Sayın Genç, temiz bir dille konuşun lütfen. Meclis kürsüsü burası. 67'nci maddeyi hatırlatıyorum ben size Sayın Genç.

KAMER GENÇ (Devamla) - Tamam, onu diyorum.

Şimdi, gelen o kızlar benim kardeşlerim. Benim yanıma geldikleri için, ben onlara dedim ki... (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

BAŞKAN - Orası hakaret etme kürsüsü değil, kimseye hakaret edemezsiniz!

KAMER GENÇ (Devamla) - Efendim, bir dakika ya... Etmiyorum. O zaman, yeniden süreyi ver de...

BAŞKAN - Vermiyorum!

KAMER GENÇ (Devamla) - Vermiyorsun!

Şimdi, bakın, hep burada bu Meclis böyle keyfî yönetiliyor. (AK PARTİ sıralarından gürültüler) Bize savunma hakkı verilmiyor. Meclis böyle kötü yönetildiği için, maalesef, burada fikirler doğru anlaşılmıyor. Olur mu canım?

OSMAN AŞKIN BAK (İstanbul) - Kürsü hakaret etme yeri değil ki, kürsü görüşleri anlatma yeri.

KAMER GENÇ (Devamla) - Ben hiçbir zaman gelen o kız kardeşlerimizi taciz etmedim. Ben onlara kendi düşüncelerime göre doğruları söyledim.

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Sen söyledin biraz evvel taciz ettiğini.

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) - Kocaman adamsın ya!

KAMER GENÇ (Devamla) - Yani benim doğrum odur, sizin doğrularınız başka olabilir. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

Ya, bakın, biraz insan olun da konuşulanları dinleyin. Dinleme özürlüsü insanlarsınız.

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Sen söyledin, sen söyledin.

KAMER GENÇ (Devamla) - Dinleme özürlüsü insanlarla bir yere gitmek mümkün değil.

OSMAN AŞKIN BAK (İstanbul) - Boş konuşuyorsun, boş!

KAMER GENÇ (Devamla) - Bu kürsüde oturanların sizi desteklemesi bir şeyi ifade etmiyor. Sizin benim konuşmalarımı anlayabilmeniz için daha birkaç fırın ekmek yemeniz lazım. Sizin hâlâ beyin itibarıyla gelişmemiş insanlar var aranızda. Böyle bir şey olur mu! (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Sayın Başkan, böyle konuşamaz!

MEHMET METİNER (Adıyaman) - Sayın Başkan, böyle saygısızlık olur mu!

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Hakaret ediyor Sayın Başkan! Bu ne biçim konuşma!

KAMER GENÇ (Devamla) - Benim yaptığım konuşmayı anlamıyorsunuz, ne dediğimi anlamıyorsunuz, ondan sonra da çıkıp da bağırıyorsunuz. Böyle bağırma olmaz ki yahu! (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Düzgün konuşacaksın, düzgün! Düzgün konuşacaksın, o kürsüye yakışır şekilde konuşacaksın! Orası hakaret yeri değil!

MEHMET METİNER (Adıyaman) - Yazıklar olsun sana!

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) - Kocaman adamsın be!

OSMAN AŞKIN BAK (İstanbul) - Boş konuşuyorsun!

KAMER GENÇ (Devamla) - Ben size diyorum ki, başımızdan geçen olayları anlatıyorum size. Ben diyorum ki, o kız arkadaşlarımıza dedim ki: "İslam dini bir akıl ve mantık dinidir, yüce bir dindir. Bu dindeki gerçekleri anlamak için evvela siz bunları iyi anlayın."

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Sen kimsin, millet kim!

BAŞKAN - Sayın Canikli, lütfen oturun. Sayın Canikli...

KAMER GENÇ (Devamla) - Ama siz burada çoğunluğunuza bakarak bağırıyorsunuz çağırıyorsunuz.

Yahu, şimdi, sizin bağırmanız çağırmanız bana göre sivrisinek vızıltısı. Ben bu sivrisinek vızıltılarına çok alışmış bir insanım. Ben otuz senedir bu kürsüde konuşuyorum. Benden biraz örnek alın. Türkiye Cumhuriyeti devleti hepimizin devletidir. Benden örnek alırsanız bu memleket daha rahat eder.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)