Konu:Giresun Milletvekili Nurettin Canikli'nin Sataşma Nedeniyle Yaptığı Konuşması Sırasında Şahsına Sataşması Nedeniyle
Yasama Yılı:4
Birleşim:15
Tarih:12/11/2013


GİRESUN MİLLETVEKİLİ NURETTİN CANİKLİ'NİN SATAŞMA NEDENİYLE YAPTIĞI KONUŞMASI SIRASINDA ŞAHSINA SATAŞMASI NEDENİYLE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KAMER GENÇ (Tunceli) - Yahu, şimdi siz ne kadar zıplasanız da, ne kadar hoplasanız da ben buradan konuşacağım. Çünkü beni buraya bir Tunceli halkı gönderdi, ben oradan konuşacağım. Bakın, ben buradan milletin hakkını savunuyorum. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

RECEP ÖZEL (Isparta) - Hangi millet!

İSMAİL AYDIN (Bursa) - Sen neredesin, millet nerede!

KAMER GENÇ (Devamla) - Benim buradan milletin hakkını savunabilmem için konuşmam lazım.

Canikli "beyinsiz" diyor. Canikli, gel gidelim beynimizi tartalım. Benim beynim senin beyninden en azından 500 kat fazladır.

ÜLKER CAN (Eskişehir) - Mümkün değil.

RECEP ÖZEL (Isparta) - Cılk çıkar.

KAMER GENÇ (Devamla) - Şimdi sen benim yanımda cahil kalırsın cahil. Sen şimdi benim yanımda konuşamazsın. Bakın, ben maliye okulu mezunuyum ve senin de üstadınım. Ben biliyorum, Canikli, Maliyede birtakım görevlerde bulundu, ben de bulundum. Merkez uzlaşma komisyonunda ne fırıldaklar döndüğünü biliyorum.

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) - Fırıldak sensin!

RECEP ÖZEL (Isparta) - Sen fırıldaklığın âlâsını yaptın!

BAŞKAN - Sayın Genç, lütfen temiz bir dille konuşun.

KAMER GENÇ (Devamla) - Dur bakalım da söyleyelim.

Bakın, Citibank'ın 5 milyar dolarlık vergisi merkez uzlaşma komisyonunda sizin zamanınızda sıfıra indirildi. Bu milletin parasına günah değil mi?

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) - Otur yerine!

KAMER GENÇ (Devamla) - Yine sizin zamanınızda merkez uzlaşma komisyonunda size yakın tüccarların aşağı yukarı 2 katrilyon liralık vergisi arkadaşlar, sıfıra iniyor. Şimdi, Maliyede bu arkadaşımıza... (AK PARTİ sıralarından gürültüler) Efendim, bakın, şimdi...

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Kim sıfırlamış? Söyle söyle...

KAMER GENÇ (Devamla) -Yahu anladım da yani sen de iktidar partisi Grup Başkan Vekilisin. Burada son anda getirip de verdiğin o korsan önergelerle kimleri nasıl affettiğini, nasıl devletin kaynaklarını birtakım kişilere kanalize ettiğini biliyorum.

NURETTİN CANİKLİ (Giresun) - Hangi önerge? Kimi affettim, söyle.

OSMAN AŞKIN BAK (İstanbul) - Havadan konuşma havadan, belgeyle konuş!

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) - Oğlunun daireleri ne olacak!

KAMER GENÇ (Devamla) - Benim amacım... Ben bu memlekette yetim hakkını savunuyorum. Ben milletin onurunu savunuyorum.

Bir vali çıkıp da vatandaşa "kavat" diyorsa, eğer siz o valiyi orada tutuyorsanız, o valinin suç ortağısınız. Bu valiyi, "kavat" diyen valiyi tutamazsınız. Vatandaşı odunla öldüren, tehdit eden valiyi tutamazsınız...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

KAMER GENÇ (Devamla) - Bütün mesele bu.

İBRAHİM KORKMAZ (Düzce) - Allah senin canını almasın inşallah! Çok uzun yaşa da göresin neler olacağını.

KAMER GENÇ (Tunceli) - Ya, Allah benim yanımda, sizinle değil!