Konu:TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ
Yasama Yılı:4
Birleşim:13
Tarih:06/11/2013


TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ALİ ÖZGÜNDÜZ (İstanbul) - Teşekkür ediyorum.

Sayın Bakan, Sayın Başbakan diyor ki: "Artık öğrenci evlerini kontrol edeceğiz." Bazı bakan arkadaşlar da daha ötesine geçiyor.

Şimdi, siz de bir hukukçusunuz, ben de bir hukukçuyum. Bizim Ceza Usul Kanunu'na göre, herhangi bir suç isnadı olmadan iş yeri, konut aranamaz. Yani bunun hukuksal dayanağı şu anda var mı sizce mevzuatta ya da önümüzdeki süreçte bir mevzuat değişikliği yapmayı düşünüyorsanız ne tür bir değişiklik düşünüyorsunuz? Yani, özel yaşamın gizliliği, konut dokunulmazlığı hakkı sizce artık bir insan hakkı olarak görülmeyecek mi?

İki: Yıllardan beri cemaatler tarafından açılan, kullanılan evler de sizin denetimize tabi olacak mı?

Teşekkür ediyorum.