Konu:Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Tasarı Ve Teklifleri
Yasama Yılı:4
Birleşim:13
Tarih:06/11/2013


TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KAMER GENÇ (Tunceli) - Teşekkür ederim.

Efendim, AKP'nin bir temel felsefesi var; bu, tüketiciyi değil, holdingleri koruyan bir felsefe. Bir memlekette tüketicinin korunabilmesi için evvela hukuk olması lazım. AKP'yle hukuk yok edildi, vatandaşların hak arama yolları tıkandı. Hayati Yazıcı, Gümrük Bakanı. Kaç seneden beri Gümrük Bakanı? Gümrükler yolgeçen hanı oldu, hayalî ihracat almış yürümüş, denetim yok.

BAŞKAN - Sorunuzu alalım Sayın Genç, sorunuzu...

KAMER GENÇ (Tunceli) - Bir dakika... Ben soru sorayım. Sen avukatı mısın onun?

BAŞKAN - Sataşma yapıyorsunuz Sayın Bakana.

KAMER GENÇ (Tunceli) - Dinle bakalım da soru soracağım.

BAŞKAN - Ben ne yapacağımı sizden öğrenemeyeceğim.

KAMER GENÇ (Tunceli) - Bana bak, sözümü kesemezsin.

BAŞKAN - Devam edin, ben biliyorum ne yapacağımı.

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sen de mi bunun kefilisin yani?

BAŞKAN - Devam edin, sorunuzu sorun.

KAMER GENÇ (Tunceli) - Yani hayalî ihracatın arkasında sen de mi varsın? Niye kesiyorsun?

BAŞKAN - Bak, dikkatli konuşun...

KAMER GENÇ (Tunceli) - Yani "Bak."ı yok işte, soru sormamı engelliyorsun...

BAŞKAN - Sayın Genç, dikkatli konuşun, şu çalışma düzenini bozmayın. Tüzük'ü benden daha iyi bildiğinizi iddia ediyorsunuz, çalışma düzeni bozulursa ne yapılacağını biliyorsunuz. Beni mecbur bırakmayın buna.

KAMER GENÇ (Tunceli) - Ben iyi biliyorum işte... Diyorum ki hayalî ihracat almış yürümüş, gümrüklerde denetim kalkmış, yandaşları her türlü hayalî ihracat yapıyor, kimse denetlemiyor...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Sayın Özcan...

TANJU ÖZCAN (Bolu) - Teşekkür...

KAMER GENÇ (Tunceli) - Elektrik dağıtım şirketleri istediğini yapıyor, tüketiciye istediği faturaları gönderiyor.

BAŞKAN - Sayın Özcan, sizi dinliyoruz.

KAMER GENÇ (Tunceli) - Yarısında sen konuştun zaten.