Konu:BİR ÜNİVERSİTE ADI İLE BİR İLÇE ADININ DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA
Yasama Yılı:4
Birleşim:10
Tarih:30/10/2013


BİR ÜNİVERSİTE ADI İLE BİR İLÇE ADININ DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMER GENÇ (Tunceli) - Teşekkür ederim.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tabii, Türkiye'nin sorunları açık, ortada. İşsizlik almış, yürümüş. Devlet talan edilmiş, devlette denetim kaldırılmış, devleti yönetenler devletin kaynaklarını babasının çiftliği gibi kullanıyor. İşte, Abdullah Gül devletin uçağıyla hacca gidiyor. Hacca gitmene bir şey demiyorum da benim paramla gitme. Haram ediyorum kendisine, haram ediyorum arkadaşlar. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

MAHİR ÜNAL (Kahramanmaraş) - Sayın Başkan...

KAMER GENÇ (Devamla) - Şimdi, yani, burada, benim verdiğim vergiyle sen hacca gidemezsin.

METİN KÜLÜNK (İstanbul) - Devlet terbiyesi nezaket gerektirir nezaket! Devlet terbiyesi almış bir insansın!

KAMER GENÇ (Devamla) - Sen şimdi konuşma!

Şimdi, öyle olunca arkadaşlar, yolsuzluk almış yürümüş, hırsızlık almış yürümüş. Türkiye'de hak yok, hukuk yok, devletin bütün kurumları çökertilmiş, bu "Nabi" denilen kişi Millî Eğitimi çökertmiş.

MAHİR ÜNAL (Kahramanmaraş) - Ya, Sayın Başkan, kullandığı ifadeye dikkat eder misiniz, Bakan Bey hakkında kullandığı ifadeye dikkat eder misiniz. Lütfen, hatibi uyarır mısınız.

BAŞKAN - Sayın Genç, kanun hakkında konuşun lütfen.

KAMER GENÇ (Devamla) - Ondan sonra memlekette tam bir karanlık rejim kurulurken biz burada gelmişiz, "Efendim şu ilin ismi -bilmem- şu ilçenin ismi şu mu olsun, bu mu olsun?" Arkadaşlar, İstanbul'u Fatih Sultan Mehmet fethederken oradaki Bizanslılar "Yahu acaba meleklerin cinsi erkek midir, kadın mıdır?" diyorlardı. (AK PARTİ sıralarından gürültüler) Biz hâlâ o yerlere gidiyoruz. Çünkü Osmanlı Devleti bünyesine giren birtakım kurtlar o büyük Osmanlı Devleti'ni yok ettiler, bitirdiler Osmanlı Devleti'ni. O zihniyetteki kurtlar, şimdi, Atatürk'ün kurduğu çağdaş, ilerici, akla, bilime dayanan ve dünyayı ürküten bir liderin kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin bünyesine girdiler, Türkiye Cumhuriyeti devletini bitirmeye çalışıyorlar. Bunları anlamak için adam olmak lazım, benim burada konuştuğum şeyleri anlamak için adam olmak lazım. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

Şimdi, Türkiye'nin başında büyük karanlıklar dönüyor arkadaşlar. Biz niye burada birbirimize...

Şimdi -evvela bu kadar büyük, devasa bir memleket- bu memleketi kalkındırmak için, Atatürk'ün kurduğu o çağdaş, ilerici, bilime, akla dayalı olan bir devlet kurulduktan sonra, KİT'ler kuruldu, sanayi geliştirildi, üniversiteler geliştirildi, ondan sonra öyle bilim adamları yetiştirdik ki Türkiye'de üniversiteler dünya üniversiteleriyle yarışacak nitelikteki bilim seviyesine ulaştı.

İLYAS ŞEKER (Kocaeli) - Hangi üniversite? Nerede?

KAMER GENÇ (Devamla) - Doktorlarımız Türkiye'de değil, dünyada aranan doktorlar oldu. Şimdi, ama, işte, Nabi Avcı gibi, Tayyip Erdoğan gibi, Abdullah Gül gibi kişileri bu çok rahatsız etti.

MAHİR ÜNAL (Kahramanmaraş) - Sayın Başkan, lütfen uyarır mısınız hatibi?

MEHMET METİNER (Adıyaman) - Ağzı bozuk adam!

BAŞKAN - Sayın Genç, lütfen... Sayın Genç, lütfen...

KAMER GENÇ (Devamla) - Dolayısıyla, ne yaptılar? Üniversiteyi bitirdiler, eğitimi bitirdiler. Türkiye'de...

BAŞKAN - Sayın Genç...

KAMER GENÇ (Devamla) - Efendim, ben bildiğimi konuşuyorum. Sonra siz beni ikaz edersiniz.

MAHİR ÜNAL (Kahramanmaraş) - Ama lütfen İç Tüzük'e...

İLYAS ŞEKER (Kocaeli) - Bu kadar saygısızlık yapma be!

KAMER GENÇ (Devamla) - Dolayısıyla ne yaptılar? Bakın, o kadar büyük yolsuzluklar var ki!

MEHMET METİNER (Adıyaman) - Ağzının ayarı yok senin ya!

İLYAS ŞEKER (Kocaeli) - Ne kadar saygısız bir insansın!

KAMER GENÇ (Devamla) - Bakın, sizin şimdi 45 milyon dolara uçak alan adamınız kim, biliyor musunuz? Mehmet Cengiz. Mehmet Cengiz'in kaç tane vergisini Merkezî Uzlaştırma Komisyonunda affettiniz? Tam 500 trilyon lira vergisini.

Bakın, bu memlekete o kadar büyük ihanet içindesiniz ki vergiyi kendi adamlarınızdan almıyorsunuz. Şu Eskişehir yollarına kurulan o büyük inşaatların akrabalarını bir araştırırsanız, işte, sizin Tayyip'in de, Abdullah'ın da adamları.

BAŞKAN - Sayın Genç, lütfen...

KAMER GENÇ (Devamla) - Bunlar bu paraları nerede kazanıyorlar? (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

BAŞKAN - Temiz bir dil kullanın Sayın Genç.

MAHİR ÜNAL (Kahramanmaraş) - Sayın Başkan, bu tahrikçiyi lütfen susturun.

KAMER GENÇ (Devamla) - Burada niye denetimi kaldırdınız?

Dolayısıyla, arkadaşlar, bakın, ben size bir şeyler söylemek istiyorum. Bu memleketi sizin sayenizde yok ediyoruz, yarına bir kardeş kavgasını götürüyoruz.

İLYAS ŞEKER (Kocaeli) - İncir çekirdeğini bile doldurmaz söylediklerin.

KAMER GENÇ (Devamla) - Bakın, sizin iktidarınız kimi destekliyor? Suriye'de insanların boynunu kılıçla kesen adamları sizin iktidarınız destekliyor.

AFİF DEMİRKIRAN (Siirt) - Kim destekliyor? At, işkembeden at!

KAMER GENÇ (Devamla) - İnsanları diri diri yakan El Kaide ve El Nusra'yı sizin iktidarınız destekliyor.

İLYAS ŞEKER (Kocaeli) - Ayaküstü kırk tane yalan söyledin.

KAMER GENÇ (Devamla) - Şimdi, böyle bir devlet olmaz. Yarına Suriye gücünü kazandıktan sonra o El Nusra ile El Kaide Türkiye'ye dönecek ve gelecek, Türkiye Büyük Millet Meclisinde bombayı patlatacak çünkü sizin bunun daha hâlâ farkında olacak bir aklıseliminiz teşekkül etmemiş.

Ben bunları size niye söylüyorum? Anlayasınız diye.

İLYAS ŞEKER (Kocaeli) - Sen söylediğini anlıyor musun acaba?

KAMER GENÇ (Devamla) - Bakın, geçen gün ben Hatay'a gittim. Hatay'daki adam, bir Iraklı gelmiş, diyor ki: "Ayda bin tane Müslüman öldürülüyor Irak'ta." Türkiye'nin de geleceği öyle. Kim götürüyor? İşte Abdullah Gül ile Tayyip Erdoğan bu duruma getirdi. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Teklifin tümünü oylarınıza sunuyorum...

Sayın Genç, lütfen...

KAMER GENÇ (Devamla) - Bu memlekete bu tuzakların sonucu bu olur. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Bitti Sayın Genç.