Konu:Güneydoğu Avrupa Savunma Bakanları Süreci Çerçevesinde Koordinasyon Komitesi Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair
Yasama Yılı:4
Birleşim:9
Tarih:24/10/2013


GÜNEYDOĞU AVRUPA SAVUNMA BAKANLARI SÜRECİ ÇERÇEVESİNDE KOORDİNASYON KOMİTESİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KAMER GENÇ (Tunceli) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bir uluslararası anlaşmayı müzakere ediyoruz. Burada kanunun sahibi Ahmet Davutoğlu piyasada yok, bu Meclise bir gün gelmiyor. Nereye gidiyor? Yüzü yok bu memlekete gelmeye, bu Meclise gelmeye yüzü yok.

Şimdi, Dışişleri Komisyonu Başkanı -gazetelerde var- gitmiş Maliki'yi Türkiye'ye davet etmiş. Ettiniz mi, etmediniz mi? Nasıl oldu da Tayyip buna "Bu yezit." diyor, siz gidiyorsunuz bunu davet ediyorsunuz? Yahu, bu devletin itibarıyla çok oynuyorsunuz. Bu devlet, Türkiye Cumhuriyeti devleti itibarlı bir devlet, saygın bir devlet ama sizin yüzünüzden dünyada çok itibar kaybediyor.

Şimdi, arkadaşlar, Türkiye o kadar yalnızlaştırılıyor ki, dünyada o kadar değer kaybediyor ki, gerçekten, yani insanlar hayrete düşüyor. Böyle bir devlet olur mu? Böyle bir devlet yönetimi olur mu?

Şimdi, bakın, bugün, Türkiye dünyada tek kalmış bir devlet. Suriye'yle arası bozuk, Irak'la bozuk, İran'la bozuk, Batı'yla da bozuk. Şimdi, Amerikan gazeteleri diyor ki: "Türkiye'nin MİT Başkanı, İsrail hesabına casusluk yapan 11 İranlıyı İran'a ihbar etti." Bu bir devlet için çok korkunç bir iftira, ağır bir iftira, çok büyük iftira. Eğer doğruysa altından kalkılmaz bir sorumluluk durumu var. Tayyip Bey diyor ki: "Biz arkadaşımızı harcamayız." Hele bir tane, biraz, fazla gelişmemiş bir şey var, Bekir var, böyle çocuksu düşüncelerle şey etmiş, diyor ki: "Efendim, biz fidanımızı sökmeyiz." Yahu, fidanı sökme meselesi değil. "Türkiye Cumhuriyeti'nin itibarını sarsan böyle bir iddia yok." de çıkın içinden. Fidan yapmışsa, sen yapmışsan bunun altından kalkamazsınız.

Arkadaşlar, bugün, Türkiye Cumhuriyeti devletinin Orta Doğu'da desteklediği kim biliyor musunuz? El Kaide, Müslüman Kardeşler, El Nusra. Bunlar kim? Bunlar insanları diri diri yakıyorlar. Suriye'nin askerlerini yakalıyorlar -gördüm, videosunu gördüm- ve getiriyorlar, kuyunun başında gaz döküyorlar, gazın içinde yakarak aşağı atıyorlar. Kim bunlar? Ayrıca da, insanları...

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) - Suriye'de kim asit kullanıyor, söylesene!

KAMER GENÇ (Devamla) - Bakın, askeri yakalıyor, kılıçla başını kesiyor; askeri yakalıyor, arkasına geçiyor, "Allahuekber" deyip onlarca insanı tek tek öldürüyor. Bu zihniyeti destekleyen kim? Tayyip Erdoğan ve iktidarı.

BÜLENT TURAN (İstanbul) - Sen, sen!

KAMER GENÇ (Devamla) - Böyle bir zihniyetle bir olan bir siyasi iktidar dünyanın neresinde saygı görür arkadaşlar? Bunların doğrusunu söylüyoruz. Ya siz basını okumuyorsunuz ya dünya olaylarını takip etmiyorsunuz veyahut da... Yani bu kadar, körü körüne, insanlar bir siyasi iktidarı desteklemez, sizin de bir sorumluluğunuz var ya. Türkiye Cumhuriyeti devleti bu kadar itibarsızlaştırılamaz, bu kadar dünyada yalnızlaştırılamaz. Böyle bir şey olur mu? Bunların hesabını sormak lazım.

Şimdi, siz Haşimi'yi getiriyorsunuz, orada idama mahkûm edilmiş kişiyi, ondan sonra gidiyorsunuz El Maliki'ye, bakıyorsunuz ki çare yok.

Şimdi arkadaşlar, bakın, bu devlet hepimizin devletidir. Bu kürsülerden çok gelen geçen oldu ama siz yarın... Gözlerinize perde çekmişsiniz, körü körüne bir siyasi iktidarı destekliyorsunuz, böyle bir şey olmaz ki. Bu devlet bu kadar itibarsızlaştırılamaz, yalnızlaştırılamaz. Yani bugün... Hiçbir sorumuza da doğru dürüst cevap verilmiyor. Ben soru soruyorum, diyorum ki: Libya'ya 200 milyon dolar para verdiniz ey Dışişleri Bakanı, Millî Eğitim Bakanı makamında oturan -neyse ona bakan da demeye de ağzım varmıyor- diyor ki: "Bakın, o paraları çantayla götürdük, verdik."

RECEP ÖZEL (Isparta) - Ya ayıp senin yaptığın!

KAMER GENÇ (Devamla) - Yahu o paraları çantayla verdinizse, sizin cebinize atmadığınız ne malum, onu nasıl kanıtlıyorsunuz?

YILMAZ TUNÇ (Bartın) - Abuk sabuk konuşuyorsun!

KAMER GENÇ (Devamla) - Bize cevap vermiyor, 100 milyon dolar çantayla getirilip verilir mi diğer bir devlete? Verilemez. Sen bunları cebe attın mı, atmadın mı? Getir diyorum makbuzunu, geliyor burada bize cevap vermiyor.

SUAT ÖNAL (Osmaniye) - Kendini mi anlatıyorsun?

KAMER GENÇ (Devamla) - Bu kadar, yani bu kadar yolsuzluk, soysuzluğun hüküm sürdüğü bir dönemde parlamenterlik yapılamaz ki yahu! (AK PARTİ sıralarından gürültüler) Karşımızdaki insanların biraz bu konularda sorumluluk duygusu duyarak bize cevap vermesi lazım.

Şimdi, Dışişleri Komisyonu Başkanı çıksın, söylesin, hangi yüzle gitti Maliki'yi Türkiye'ye davet etti, onu bir söylesin bakalım.

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) - Sayın Başkan, hatibi temiz bir dille konuşmaya davet eder misiniz?

KAMER GENÇ (Devamla) - Onun için arkadaşlar, bunların getirdikleri her zaman...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

RAMAZAN CAN (Kırıkkale) - Yahu böyle bir suçlama olabilir mi?

KAMER GENÇ(Devamla) - Oyumun rengi de "Hayır"dır. Teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar)